nieuws

Laat u inspireren door de stedelijke innovaties op de Expo

01 apr 2016

Op 14 april laat Nederland, als voorzitter van de EU, Europa concrete oplossingen zien voor complexe stedelijke vraagstukken. Dat gebeurt tijdens de Innovation Expo in Amsterdam, een evenement waar zo’n 4.000 ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en initiatiefrijke burgers samenkomen. Premier Rutte lanceert er de Sustainable Urban Delta. TNO draagt hieraan bij en toont een aantal baanbrekende innovaties en samenwerkingen die zorgen voor een vitale stedelijke leefomgeving waar mensen graag werken, wonen en recreëren en die op een duurzame manier groeit en verandert.

Innovaties voor vitale, duurzame stedelijke regio’s

TNO zet zwaar in op het vergroten van de leefbaarheid en concurrentiekracht van grootstedelijke regio’s. Steden worden voller, drukker en complexer. Om de stedelijke ontwikkeling in goede banen te leiden, ontwikkelt TNO vernieuwende concepten en draagt concrete oplossingen aan voor vandaag en morgen. Samen met overheden en bedrijven zetten wij onze kennis in voor het verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving. Wij richten ons op oplossingen voor mobiliteit, infrastructuur en gebouwen, ruimtelijke ordening en het milieu.

TNO toont een aantal baanbrekende innovaties voor vitale, duurzame stedelijke regio’s:

                      
De intelligente fiets waarschuwt de fietser voor gevaarlijke situaties, met als doel het aantal verkeersslachtoffers drastisch omlaag te brengen.
Door samenwerking tussen bedrijven, wegbeheerders en kennisinstellingen worden voortdurend innovaties ontwikkeld om onderhoud aan infrastructuur op een hoger plan te tillen, bijvoorbeeld door middel van inzet van sensoren.
Samen met de gemeente Rotterdam hebben we een stadsdashboard ontwikkeld, dat in een webomgeving realtime laat zien hoe het staat met verkeer en luchtkwaliteit in en rond de stad.

Verder presenteren we inspirerende samenwerkingen en innovatieve oplossingen voor stedelijke regio’s.

Changing cities delivering innovations

TNO zet in op het vergroten van de leefbaarheid en concurrentiekracht van grootstedelijke regio’s. Steden worden voller, drukker en complexer. Om de stedelijke ontwikkeling in goede banen te leiden, ontwikkelt TNO vernieuwende concepten en draagt concrete oplossingen aan voor vandaag en morgen. Samen met overheden en bedrijven zetten wij onze kennis in voor het verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving. Wij richten ons op oplossingen voor mobiliteit, infrastructuur en gebouwen, ruimtelijke ordening en het milieu.

Buitenlandse belangstelling

Onze integrale aanpak biedt oplossingen voor onze steden, maar wordt ook opgemerkt in het buitenland. We ontwerpen oplossingsrichtingen voor een enorm metro-, trein- en wegenknooppunt in het nieuwe financiële district dat dagelijks driekwart miljoen reizigers moet verwerken. Hier komt onze expertise op het gebied van mobiliteit, menselijk gedrag, veiligheid, luchtkwaliteit en duurzaamheid samen.

Dat is ook wat de InnovatieExpo beoogt: bestuurders van Europa laten zien wat we in Nederland als stedelijke delta aan kennis hebben opgebouwd en die in concrete innovaties toepassen.

Wij ontmoeten u graag op 14 april

U kunt zich hier aanmelden voor de Innovation Expo

innovatie-estafette.nl

Livestream

Bent u niet aanwezig, maar wilt u wel op de hoogte blijven? Dan kunt u  op 14 april op deze pagina een livestream volgen en de innovaties van TNO en hoogtepunten van de Expo live bekijken. De livestream maakt gebruik van de door TNO ontwikkelde technologie Cameraad.

Nieuws
Contact

Drs. ing. Kees d' Huy

  • Versterking Strafrechtketen
  • Opsporing en Vervolging
  • Aanpak Ondermijning
  • Gedragsbeïnvloeding
  • Publiek-Private Samenwerking

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.