nieuws

TNO verlaat eind 2017 de Rondom in Eindhoven

Medewerkers blijven in Eindhoven • 19 apr 2016

De TNO-locatie aan de Rondom in Eindhoven wordt per eind 2017 verkocht aan Fontys Hogescholen. TNO heeft dan 17 jaar gebruik gemaakt van de locatie die in 2000 werd geopend. De TU Eindhoven heeft als eigenaar van de grond ingestemd met de verkoop.

De krimp van TNO en de herhuisvesting van enkele activiteiten heeft de afgelopen jaren geleid tot een aanzienlijke leegstand van haar locaties. Daarom herziet TNO al enkele jaren haar huisvestingsportefeuille en kijkt daarbij meer dan ooit naar de nieuwe samenwerkingsverbanden die TNO aangaat met publieke en private partijen. Eerder herzag TNO locaties in Hoofddorp, Delft en Leiden, maar opende ook vertegenwoordigingen of detacheerde medewerkers in bijvoorbeeld Bergen op Zoom (Biorizon), Geleen (Brightlands Materials Center), Aruba (m.n. duurzame energie) en Singapore (o.a. cybersecurity).

Het gebouw aan de Rondom heeft ruimte voor zo’n 500 medewerkers met hun labs. De afgelopen 5 jaar is de bezetting van het gebouw, mede als gevolg van de herhuisvesting van enkele activiteiten op de High Tech Campus (Holst en Solliance), sterk teruggelopen tot de huidige bezetting van circa 130 personen. Van 2012 tot en met 2014 is de leegstand deels opgelost door tijdelijke verhuur aan de faculteit Technische Natuurkunde van de TU Eindhoven.

Uitgangspunt: aansluiting bij samenwerkingsverbanden

Op dit moment is nog geen keuze gemaakt waar de Eindhovense medewerkers van TNO na eind 2017 gevestigd zullen worden, maar het zal wel, naast de reeds eerder geopende vestiging in Geleen, in de gemeente Eindhoven zijn. Belangrijke uitgangspunten zijn net als bij eerdere aanpassingen in de huisvesting: afdelingen zo dicht mogelijk bij het groeiend aantal cruciale samenwerkingsverbanden, afdelingen zo min mogelijk verdelen over verschillende locaties en afdelingen zoveel mogelijk op loopafstand van aanpalende experimentele faciliteiten.

De belangrijkste expertises die gevestigd zijn aan de Rondom zijn: additive manufacturing (3D printtechnologie), materiaaltechnologie en embedded systems.

Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.