nieuws

Van voorspellen van misdaad naar voorspellend effect van politiewerk

28 apr 2016

Siebe Riedstra, Secretaris Generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie, ontving het boek ‘Van Predictive naar Prescriptive Policing’ uit handen van Leen van Duijn, directeur Nationale Veiligheid en Crisismanagement TNO. In dit boek adviseert TNO over de invoering van Predictive Policing en de mogelijkheden in de toekomst van Prescriptive Policing. Ontwikkelingen die als doel hebben overlast, misdrijven en misdaden te voorkomen.
Officiële aanbieding van het rapport door Leen van Duijn (TNO) aan Siebe Riedstra (VenJ)

Predictive Policing is een veelbelovende ontwikkeling. Een ontwikkeling omringd door mythen, en nog maar beperkt toepasbaar. Op basis van voorspellingen kunnen interventies worden bepaald met de bedoeling overlast, misdrijven en misdaden te voorkomen. Om predictive policing efficiënt te kunnen voeren en slim toe te kunnen passen moeten wel verschillende uitdagingen worden overwonnen. Deze hebben te maken met: doel en toepassing (in welke context, met welk doel en beoogd effect en juridische en esthetische gevolgen), mens en organisatie (past het bij de mensen en wat is de business case?), proces (hoe in te passen?), informatie (welke herbruiken en hoe valide is die?) en techniek (hoe moeilijk is het en wat kan er?).

Prescriptive Policing gaat een stap verder dan Predictive Policing. De voorspelling wordt namelijk voorzien van een advies over de best passende interventie. De achtergrond van dit advies is een voorspelling van de effectiviteit van mogelijke interventies.

Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.