nieuws

Visie op Truck Platooning 2025

18 apr 2016

Twee of drie vrachtwagens die vlak achter elkaar als konvooi op de snelweg rijden; vanaf 2020 zal dit een steeds vertrouwder beeld voor weggebruikers zijn. Dit vooruitzicht is onderdeel van de ‘Visie op Truck Platooning 2025’ die is samengesteld door TNO en Rijkswaterstaat en afgestemd met verschillende stakeholders uit het European Truck Platooning netwerk. De visie is gepresenteerd op 7 april tijdens de European Truck Platooning Conference.

Nederland loopt wereldwijd voorop met truck platooning: kleine konvooien van vrachtwagens die geautomatiseerd rijden. Een of twee trucks volgen op een afstand van 0,3 seconden van hun voorganger automatisch de acties van de eerste chauffeur: remmen, gas geven, sturen.  Met als voordelen brandstofbesparing, vermindering CO2-emissies, verbetering verkeersveiligheid en betere doorstroming van het verkeer.

Naar de toekomst

Truck platooning is een veelbelovende innovatie voor de transportsector. De techniek is al zover ontwikkeld dat er in 2016 grootschalige, grensoverschrijdende proeven onder reële omstandigheden in het verkeer op de snelweg worden voorbereid. Tussen 2016 en 2025 zal het aantal wegen waarop dat gebeurt sterk worden uitgebreid. Te beginnen op nationale snelwegen en Europese ITS-corridors en daarna verder zodat grensoverschrijdend platoonen over het TEN-T netwerk en vervolgens alle Europese snel- en hoofdwegen mogelijk is. Waar platooning aanvankelijk slechts mogelijk is tussen trucks van hetzelfde merk (mono-brand), komen er straks konvooien met vrachtwagens van verschillende fabrikanten (multi-brand). Ook zal er met drie trucks worden gereden. De adoptie van de technologie zal snel gaan door de aantrekkelijke business case. In 2025 zal truck platooning dan ook een volkomen normaal en geaccepteerd verschijnsel zijn op de Europese snelwegen.

Meer dan techniek

Truck-platooning is alleen te realiseren als een veelheid van partijen de handen ineen slaat. Alles komt namelijk samen: het robuust automatiseren van het voertuig, de technologie om de vrachtwagens onderling en met de infrastructuur te laten praten, wetgeving, menselijk gedrag, acceptatie, aansprakelijkheid en verzekering.

24-uurs workshop

De  “Visie op Truck Platooning 2025” is het resultaat van een door Rijkswaterstaat en TNO georganiseerde 24-uurs workshop. Hieraan namen deel vijftien experts van verschillende stakeholders uit het EU Truck Platooning netwerk zoals truckfabrikanten, kennisinstituten, logistieke dienstverleners, beleidsmakers, wegbeheerders, industrie en verzekeringsmaatschappijen. De “Vision Truck Platooning 2025” is op 7 april 2016 gepresenteerd op de European Truck Platooning Conference.

Nieuws

EcoTwin op weg naar de Truck Platooning Challenge

05 april 2016
Vandaag is in Westerlo (BE) het startsein gegeven voor het vertrek van de EcoTwin truck-platoon naar de European Truck Platooning Challenge. Woensdag 6 april doet de EcoTwin-combinatie van DAF, TNO, NXP... Lees verder
Ons werk

Automatisch en coöperatief rijden

Binnen het Automated Driving Program werkt TNO aan de versnelde implementatie van automatisch rijden van zowel personen- als vrachtauto’s, met als onderliggend doel de verkeersveiligheid te vergroten,... Lees verder
Kennis

Geautomatiseerd en coöperatief rijden

TNO werkt – samen met de industrie en de overheid - aan de technologie die het geautomatiseerd rijden op de openbare weg praktisch mogelijk moet maken. Zowel voor personenauto’s als voor vrachtwagens.... Lees verder
Roadmap

Mobility & Logistics: voor veilig, schoon en efficiënt verkeer

Voor een leefbare omgeving is veilig en schoon verkeer en efficiënt transport van goederen van groot belang. “Met industrie en overheden willen we de uitstoot van CO2 in het verkeer en het aantal verkeersslachtoffers... Lees verder
Thema

Leefomgeving: ‘Wij werken aan de leefbaarheid en concurrentiekracht van steden’

Steden zijn succesvolle samenlevingsverbanden. Dat maakt ze aantrekkelijk, maar tegelijkertijd daardoor ook kwetsbaar. “Stedelijke gebieden worden voller, drukker en complexer. Dat belemmert de leefbaarheid... Lees verder
Nieuws
Contact

Robbert Janssen MSc

  • logistiek
  • supply chain
  • platooning
  • ecotwin
  • 3d printing
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.