nieuws

Elektrificatie biedt chemie een duurzame en winstgevende toekomst

12 mei 2016

Elektrificatie van de chemische industrie biedt kansen om de CO2-voetafdruk te reduceren en om het concurrerend vermogen te vergroten. Dit is de stellige mening van vertegenwoordigers van de chemische industrie en de energiesector. In de recent ontwikkelde whitepaper 'Empowering the chemical industry – Opportunitities for electrification' zijn verschillende elektrificatie routes onderzocht en is een gedetailleerde roadmap ontwikkeld.

Het elektrificatie-mes snijdt aan twee kanten

De chemische industrie staat voor een zware opdracht. Ondanks een verdubbeling van de omzet in de Europese chemie de afgelopen twee decennia, is het wereldwijde marktaandeel van deze sector nagenoeg gehalveerd. Ondertussen moet deze industrie verduurzamen en moeten CO2-emissies teruggebracht worden. Een drastische verbetering in energie- en grondstoffenefficiëntie en vergaande decarbonisatie zijn nodig voor een fossielarme toekomst waarbij de uitstoot van koolstofdioxide aan banden wordt gelegd.

Tegelijkertijd zorgt de productie van zonne- en windenergie in Noordwest-Europa voor een toenemend aanbod van duurzame elektriciteit. Doordat de energie niet altijd wordt opgewekt waar die nodig is en er lokaal overschot is, kunnen transportproblemen en prijsdruk ontstaan. De chemische industrie kan een deel van dit aanbod flexibel gebruiken. Op deze manier kan elektrificatie helpen bij het integreren van een fluctuerend aanbod van hernieuwbare energie en bij het optimaliseren van investeringen in het elektriciteitsnetwerk.

Deze samenwerking tussen de chemische industrie en energiesector zou wel eens precies kunnen zijn wat deze industrie nodig heeft om haar concurrentiepositie te versterken. Bovendien biedt deze ontwikkeling voor de cleantech sector, met name het MKB, een uitgelezen kans om technologie in de markt te zetten die kan bijdragen aan het toekomstige verdienvermogen van de regio.

Specifieke kansen identificeren

VoltaChem-partners TNO en ECN hebben onlangs op basis van desk research en interviews een whitepaper ontwikkeld over de specifieke kansen die elektrificatie biedt voor zowel de energiesector als de chemische industrie. In deze whitepaper wordt de status van verschillende types van elektrificatie, zoals Power-2-Heat, Power-2-Hydrogen, Power-2-Specialties en Power-2-Commodities behandeld. Daarbij richt Power-2-Heat zich op de utility sfeer met efficiënte opwekking en opwaardering van warmte en stoom. Terwijl Power-2-Hydrogen en Power-2-Chemicals zich meer op de core van het chemische proces richten door met elektrochemie omzettingen te doen van bestaande en nieuwe grondstoffen, zoals biobased feedstock en CO2, naar hoge waarde chemische producten en brandstoffen.

Barrières overwinnen

Om een solide positie voor de Europese chemische industrie te behouden en om het potentieel dat elektrificatie biedt ten volle te benutten zal een aantal bezwaren moeten worden weggenomen. Zo zijn veel toepassingen van elektrificatie economisch lastig rond te krijgen door de onduidelijkheid over het toekomstige CO2-beleid en de daarmee gepaard gaande risico’s. Daarnaast zijn fossiele grondstoffen op dit moment economisch veel aantrekkelijker, wat veel bedrijven ervan weerhoudt om op korte termijn te kiezen voor duurzame alternatieven. Ook aan de technologische kant zijn er verscheidene risico’s die implementatie in de weg zitten. Er is nog veel onduidelijkheid over de kosten en de baten van technologieën in ontwikkeling en slechts weinig zijn beschikbaar op industriële schaal.

Om deze barrières te slechten ontstaan er in Europa op meerdere plekken ecosystemen waarin stakeholders hun belangen afstemmen en samenwerken aan onderwerpen als technologieontwikkeling, innovatieve businessmodellen en het testen van economische haalbaarheid. Alle stakeholders zijn het er namelijk over eens dat zij allen zullen profiteren als innovaties op het gebied van elektrificatie in een stroomversnelling worden gebracht. Dit zal komende jaren leiden tot een flinke versnelling in de ontwikkeling en implementatie van elektrificatie in de chemie.

Sluit u aan bij VoltaChem en versnel innovatie

VoltaChem verbindt de chemische industrie met de energie- en cleantech-sector. TNO en ECN hebben op verzoek van de Topsector Chemie samen met industriële en academische partners het Shared Innovation Program VoltaChem opgericht om samen de ontwikkeling van technologie en businessmodellen op het gebied van elektrificatie te initiëren en faciliteren. Het doel: innovatie versneld tot commerciële toepassing brengen. VoltaChem nodigt bedrijven uit de chemische industrie, de energiesector en de cleantech-sector uit lid te worden om samen met stakeholders uit de gehele waardeketen businesskansen te verkennen en projecten uit te voeren die gebaseerd zijn op VoltaChem's electrification roadmap.

Electrification options for the chemical industry

Deze whitepaper kan kosteloos worden aangevraagd of gedownload

Download the whitepaper
Ons werk

Elektrificering van de chemische industrie

De toenemende productie van zonne- en windenergie zorgt ervoor dat er in Noordwest-Europa een almaar toenemend aanbod van duurzame elektriciteit komt. Dit is een grote kans voor de chemische industrie,... Lees verder
Kennis

Efficient processing

Een van de grote uitdagingen waar de chemische industrie voor staat, is concurrerender worden door specialisatie en het bedienen van nichemarkten. Bedrijven willen beter en sneller dan de concurrent hoogwaardige... Lees verder
Roadmap

Sustainable Chemical Industry: innovaties voor de chemische industrie

TNO helpt de chemische industrie te innoveren door bedrijven in staat te stellen kosten te reduceren en nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Bedrijven op die op zoek zijn naar nieuwe producten... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Martijn de Graaff

  • chemie
  • formulering
  • scheiding
  • proces
  • modulair
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.