nieuws

GEOWALL®: innovatie die klaar is voor het echte werk

17 mei 2016

Een mineraal, dat snel en efficiënt stoffen kan ontwateren. Eldert Besseling en Hugo Ekkelenkamp van ingenieursbureau Netics uit Alblasserdam vonden deze TNO-innovatie drie jaar geleden op de site van 'Technologie zoekt Ondernemer' en pasten hem toe in de GEOWALL®, een beschoeiing die is geperst uit lokaal beschikbare baggerspecie: "Een duurzaam en efficiënt idee. Daar konden we wel wat mee."

Gesprek met MP

Besseling vertelt zijn verhaal terwijl hij op weg is naar een ontmoeting met Mark Rutte: "Inderdaad, de minister-president. Rutte wil meer weten over wat jonge ondernemers bezighoudt en ik ben uitgenodigd. Leuk en een teken dat we goed bezig zijn. GEOWALL®, zoals we de beschoeiing inmiddels noemen, is nu in de fase van de praktijktesten. Als die positief uitvallen – en daar reken ik op – dan kunnen we binnenkort grote projecten gaan uitvoeren."

Logische aanpak

Blok voor de beschoeiing geperst uit baggerslib

Netics beschikte een paar jaar geleden al over technieken waarmee bouwelementen konden worden geperst uit baggerslib, vertelt Besseling: "Die elementen wilden we gebruiken bij het vervangen van houten beschoeiingen. Een duurzame en logische aanpak. Want waarom zou je bagger afvoeren en bouwmaterialen aanvoeren, als je de blokken voor de beschoeiing kunt persen uit bagger die op de locatie aanwezig is? Maar dat klinkt eenvoudiger dan het is. Zo was het ontwateren van het baggerslib een tijdrovend karwei."

Duurzaamheidsprijs

Een kennis van Besseling vond de oplossing bij ‘Technologie zoekt Ondernemer’, een programma waarin bedrijven kennis kunnen maken met kansrijke innovaties van TNO om ze door te ontwikkelen tot marktrijpe producten. Besseling: "TNO beschikte over een technologie, die het droogproces aanzienlijk versnelde door gebruik te maken van zeoliet, een mineraal dat grote hoeveelheden water aan zich kan binden. We namen contact op en uit de eerste testen bleek dat zeoliet inderdaad werkte zoals we verwacht hadden." Om de stap van innovatie naar praktijk te maken, kreeg Netics ook steun van ‘Technologie zoekt Ondernemer’: "Zowel op technologisch als op commercieel gebied. We kunnen nu beginnen met de pilots, onder andere in het Oranjekanaal in Drenthe. Daar werken we samen met het waterschap Vechtstromen. Die samenwerking ontstond toen GEOWALL®  de duurzaamheidsprijs voor innovatieve waterprojecten van de waterschappen won."

Opschalen

Na de pilots komt de fase van het opschalen naar grote, commerciële projecten. Besseling: "Ik verwacht dat we daarvoor weer innovatieve oplossingen nodig zullen hebben. Hoewel ‘Technologie zoekt Ondernemer’ wat GEOWALL® betreft is afgerond, zullen we daarom in contact blijven met TNO. Tips zijn ook welkom. TNO is een grote organisatie met een goede naam en TNO’ers horen wel eens wat."

En wat wil Besseling bespreken met Mark Rutte? "Ik ga hem vragen hoe de Rijksoverheid een betere launching customer voor innovatieve mkb-bedrijven kan worden, een opdrachtgever die als eerste een innovatie een kans durft te geven. Zo’n launching customer zullen we binnenkort zelf ook nodig hebben, want dan is de fase van pilots voorbij. Dan zijn we klaar voor het echte werk."

Meer weten over ‘Technologie zoekt Ondernemer’ en de commercieel kansrijke innovaties van TNO?

Kijk dan op www.technologiezoektondernemer.nl

naar website
Nieuws
Contact

Ir. Erik Ham

  • Programma Manager MKB
  • technologie zoekt ondernemer
  • Clusters
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.