nieuws

Quantum Manifesto: Europa koploper in quantumtechnologie

17 mei 2016

Door haar vele toepassingsmogelijkheden kan quantumtechnologie een belangrijke bijdrage leveren aan wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. De rekenkracht en precisie van deze technologie bieden oplossingen voor mondiale vraagstukken over het klimaat, energie, gezondheidszorg en veiligheid. Tijdens de 'Quantum Europe' is het Quantum Manifesto aangeboden aan  Minister Kamp en Eurocommissaris Oettinger.
Minister Kamp (rechts) en Eurocommissaris Oettinger (links) (Bron: EZ / Martijn Beekman)

Quantum Manifesto

Europa wil haar vooraanstaande positie op het gebied van quantumtechnologie vasthouden en verder uitbouwen. Om dit te bereiken is door minister Kamp (Economische Zaken) en EU-Commissaris Oettinger (Digitale Economie en Samenleving) samen met andere lidstaten, het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen gewerkt aan een Quantum Manifesto. Dit manifest bevat een allesomvattende Europese strategie voor de ontwikkeling van quantumtechnologie. Dit manifest moet ervoor zorgen dat Europa haar voorhoedepositie behoudt en verstevigt en wordt tijdens Quantum Europe 2016 op 17 en 18 mei uitgebreid gepresenteerd en besproken.

Quantumtechnologie en quantumcomputer brengen radicale verandering

De quantumcomputer, een nieuw type computer die kan zorgen voor een nieuwe revolutie, is er nog niet. Daar hebben wetenschappers waarschijnlijk nog ruim 10 jaar voor nodig. Duidelijk is al wel dat de rekenkracht met deze computer enorm toeneemt door quantumbits, oftewel qubits.

De quantumcomputer is een kans voor wetenschap, overheden en bedrijfsleven. Het helpt bedrijven bij het doorzoeken van waardevolle big data, natuurkundigen bij het maken van klimaatmodellen, de logistiek bij het optimaliseren van processen en de industrie bij het berekenen van nieuwe vliegtuigconcepten of farmaceutische systemen. Veel sectoren zullen baat hebben bij deze uitvinding. Het is aan het bedrijfsleven om aan te geven waar toepassingen nodig zijn. De kwantumcomputer heeft in de 21e eeuw misschien wel eenzelfde revolutionaire impact als de klassieke computer in de 20e eeuw.

De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld een miljard euro beschikbaar te stellen voor een op te richten Quantum Flagship, een grootschalig Europees onderzoeksprogramma dat Europese onderzoekers, bedrijven en vragende partijen verbindt op een gezamenlijke ambitie en roadmap en die de quantummechanica verder ontwikkelen en dichter naar de markt brengen. Het Quantum Flagship is onderdeel van het ‘Technology Package’, een breed pakket aan maatregelen om de digitale economie van Europa te versterken.  
Daarnaast is QuTech, het quantuminstituut van de TU Delft en TNO, eind 2014 in de Ridderzaal uitgeroepen tot een van de vier Nationale Iconen 2014. Nationale Iconen zijn baanbrekende innovatieve projecten die zorgen voor toekomstige welvaart en bijdragen aan het oplossen van vergrijzing, het energievraagstuk en het wereldvoedseltekort.

QuTech

QuTech werd in 2013 opgericht door de TU Delft en TNO. In 2015 legden zes partners met een convenant een solide basis voor een periode van 10 jaar onder het QuTech instituut. Naast de TU Delft en TNO zijn dat de ministeries van EZ en OCW, NWO/STW/FOM en de topsector High Tech Systems and Materials (HTSM). Daarnaast werkt QuTech intensief samen met verschillende bedrijven, waaronder Microsoft en Intel, onder andere op het gebied van de vereiste engineering.

Thema

Industrie: ‘Innoveren voor werkgelegenheid, welvaart en welzijn’

De Nederlandse Industrie hoort bij de wereldtop. Onze industrie, haar toeleveranciers en gerelateerde (ICT-)diensten leveren een belangrijk aandeel in onze export (80%) en creëren hoogwaardige werkgelegenheid.... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. Rogier Verberk

  • quantumcomputer
  • kwantumcomputer
  • QuTech
  • maskerloze lithografie
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.