nieuws

Cijfers en feiten voor de leefomgeving

22 jun 2016

Kennisinstituten gaan de komende drie jaar meer samenwerken bij het verzamelen en ontwikkelen van gegevens over de leefomgeving. Binnen het Nationaal Modellen- en Datacentrum voor de leefomgeving (NMDC) werken zij samen aan de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van modellen ten behoeve van het leefomgevingsbeleid. Dit staat in een convenant dat is ondertekend door KNMI, RIVM, PBL, RWS, Deltares, Alterra en TNO.

Partijen delen kennis en expertise en maken gebruik van elkaars infrastructuur. Voorbeelden van projecten zijn het Nationaal Water Model, het Landelijk Modelsysteem voor Verkeer en de Luchtkwaliteitsmodellen.

Gezamenlijk inspelen op nieuwe ontwikkelingen

Het NMDC is in 2011 opgericht in het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst. Daarna hebben de partijen de samenwerking op eigen kracht voortgezet en deze is met het nieuwe convenant opnieuw voor drie jaar bekrachtigd. Met het NMDC kunnen de partijen gezamenlijk inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De partners hebben de ambitie om het NMDC door te ontwikkelen tot expertisecentrum op het gebied van nationale modellen voor de fysieke leefomgeving. Belangrijke thema`s zijn water en klimaat, verkeer en vervoer en luchtkwaliteit.

Roadmap

Environment & Sustainability: van meten en monitoren naar managen van het milieu

Het duurt niet lang meer of we hebben in ons land een fijnmazig meetnetwerk om permanent vast te stellen hoeveel uitstoot van welke schadelijke stoffen zich waar voordoet en wat de bron is. ICT en sensortechnologie... Lees verder
Roadmap

Smart Cities: Integrale oplossingen voor een gezonde en vitale stad

Om onze steden klaar te stomen voor de toekomst is een integrale aanpak nodig. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, gezondheid en economische vitaliteit zijn onlosmakelijk... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. ing. Kees d' Huy

  • smart cities
  • stedelijke ontwikkeling
  • kenniseconomie
  • stedelijk metabolisme
  • big data
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.