nieuws

Manifest beoogt snellere energietransitie met initiatieven op de Noordzee

Declaration of Coordination and Cooperation in the North Sea Region getekend met TNO, NOGEPA, NWEA, de Stichting Natuur en Milieu en TENNET • 16 jun 2016

Op 15 juni ondertekenden TNO, NOGEPA, NWEA, de Stichting Natuur en Milieu en TENNET  de ‘Declaration of Coordination and Cooperation in the North Sea Region’.  De organisaties werken aan een lange-termijn-visie op de Noordzee en een korte termijn ‘call to action’. De overeenkomst beoogt een intensievere samenwerking om sneller te komen tot een veilig, duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem.

TNO zet binnen het samenwerkingsverband technologische kennis en faciliteiten in op projecten ter verduurzaming van de gas- en windindustrie en de energietransitie.

vlnr: Mel Kroon (TENNET), Jo Peters ( NOGEPA), Paul de Krom (TNO), Tjerk Wagenaar (Stichting Natuur en Milieu) Hans Timmers (NWEA)

Northern Energy Region

De ondertekening vond plaats tijdens het ‘Gas meets Wind North Sea Energy Symposium’, georganiseerd in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. De politieke bereidheid in  Europa tot samenwerking op de Noordzee is op 6 juni door de lidstaten bevestigd in een Political Declaration. De ontwikkeling van het Noordzeegebied tot een ‘Northern Energy Region’ is een kans voor de omringende landen om slimme combinaties tussen offshore gas, wind en netbeheerder te verkennen. Mark Dierikx, Directeur-Generaal Energie, Telecom en Mededingen bij het ministerie van Economische Zaken: “Regionale samenwerking staat hoog op de politieke agenda. Het initiatief vanuit de gas- en windsector om samen met netbeheerders deze uitdaging aan te gaan en met een open blik de voordelen van een zo efficiënte en effectieve energietransitie te onderzoeken, waardeer ik zeer”.

Coördinatie Noordzee-initiatieven

De uitdaging is om enerzijds de offshore windparken en het netwerk op zee te versnellen en betaalbaar te houden en aan de andere kant de nog benodigde fossiele productie zo efficiënt en schoon mogelijk te laten plaatsvinden. Coördinatie van de Noordzee-initiatieven is nodig zoals gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden voor elektrificatie van productieplatforms, gezamenlijke innovatie voor systeemintegratie, power2gas en energieopslag. Ook zijn er synergievoordelen te behalen in logistiek, communicatie en community-building.

Stuurgroep

De ondertekenaars van het Manifest hebben een stuurgroep gevormd om de gezamenlijke mogelijkheden verder te onderzoeken. De stuurgroep werkt nauw samen met het MVI-E Lab van de Topsector Energie waaraan vele betrokkenen bij ontwikkelingen op de Noordzee deelnemen, zoals de scheepvaart, havens, visserij, natuur, landbouw en anderen om uiteindelijk te komen tot een integrale duurzame visie met breed draagvlak.

Roadmap

Maritime & Offshore: voor duurzamer gebruik van onze oceanen

Om de groeiende wereldbevolking van voedsel te kunnen blijven voorzien, worden schone oceanen steeds belangrijker. TNO werkt daarom voortdurend aan nieuwe technieken om bijvoorbeeld slimmer te vissen,... Lees verder
Roadmap

Sustainable Energy: innovaties voor efficiënte energie

Hoewel veel (internationale) bedrijven en overheden zich richten op energie-efficiëntie, kan TNO met vernieuwde technologie het verschil maken in de maatschappelijke en/of economische impact. Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.