nieuws

Start bouw testhal toekomstbestendig bouwen in Groningen

01 jun 2016

Een grote stap op weg naar toekomstbestendig bouwen en wonen. Kennis- en innovatiecentrum BuildinG start met de bouw van een testhal. Groningen krijgt hiermee een geavanceerde proeftuin waar nieuwe ideeën voor aardbevings- en levensloopbestendig en energiezuinig bouwen zich kunnen ontwikkelen. TNO draagt, door de toegepaste bouwtechnieken in het gebied te monitoren, bij aan open kennisontwikkeling rondom bouwinnovatie voor Groningen en Nederland.

BuildinG wordt ontwikkeld naast EnTrance het energietransitiecentrum op de Zernike Campus in Groningen. BuildinG staat voor ‘Build in Groningen’. Dit innovatieplatform is opgericht door Economic Board Groningen, de Hanzehogeschool, Bouwend Nederland en TNO. Samen stimuleren ze de groei van aardbevingsbestendig, levensloopbestendig en energiezuinig bouwen. Het Groningse testhal is een belangrijke faciliteit waar ondernemers, onderzoekers en studenten samen komen om hun concepten te delen en te testen.

Triltafel: impuls voor aardbevingbestendig bouwen

TNO plaatst na de zomer een 'triltafel' in de testhal van BuildinG. De tafel van 2 bij 3 meter kan aardbevingsimpulsen opwekken. Veel testwerk kan daardoor in Groningen blijven, en hoeft niet naar het buitenland. 'De triltafel is een impuls voor de bouwwereld en voor het kennisniveau van aardbevingsbestendig bouwen. Daarnaast is het is een laagdrempelige service voor het midden- en kleinbedrijf,  uitvinders kunnen nu hun zelfontwikkelde producten uitproberen en op de markt brengen. TNO gaat ook aan de slag met monitoring van toegepaste bouwtechnieken in het gebied, om zo bij te dragen aan een open kennisontwikkeling rond bouwinnovatie voor Groningen en Nederland' aldus Joram Nauta van TNO.

Meer informatie leest u in het persbericht van BuildinG

Persbericht: BuildinG start in Groningen met bouw testhal voor toekomstbestendig bouwen
Ons werk

Veiligheid en comfort van bouwconstructies

Trillen doen vrijwel alle huizen en gebouwen op zijn tijd. Dat kan allerlei oorzaken hebben: een hard dichtgeslagen deur, een langsrijdende vrachtwagen, een wasmachine die centrifugeert, harde wind, heiwerkzaamheden... Lees verder
Kennis

Innovation Centre Buildings

In de bouw ontstaan volop innovatieve ideeën. TNO helpt bedrijven (bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten) die concreet te maken door kennisdeling en advisering. We zetten ons daarbij tegelijkertijd... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. ing. Joram Nauta

  • MVO Officer
  • Innovatiegericht Aanbesteden
  • Zorgarchitectuur
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.