nieuws

Minder lege kilometers door ketenoverstijgend transport

25 jul 2016

Verduurzaming in de logistieke sector door meer operationele samenwerking in de logistieke keten; dat is het doel van het TKI-project ‘Het volgende level in Logistieke Samenwerking’ De stuurgroep Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) bestaat uit Synple, CGI, TNO en Connekt. Na de zomer wordt gestart met drie pilots.

Een van de pilots is de logistieke matchmakings-app ‘weConnekt’ waarbij zeer logistieke professionals op een laagdrempelige manier potentiele samenwerkingspartners kunnen vinden; ‘Samen Minder Leeg’ – operationele samenwerking door rit-uitwisseling en Ecosystemen voor cross-chain samenwerking door de ontwikkeling van open ICT-platform waarmee samenwerking op logistieke planningsniveau verder onderzocht kan worden.

Het TKI-project komt voort uit de gedeelde ambitie van de consortiumpartners om barrières te overwinnen en aan te tonen wat de stappen zijn naar daadwerkelijke operationele samenwerking. De projecten worden uitgevoerd met deelnemende marktpartijen Wim Bosman, Refresco, SCA en Unilever. Zij geloven in de kracht van ketensamenwerking die dé noodzakelijke stap is op weg naar een duurzame logistieke sector.

Samenwerking in de logistiek maakt het mogelijk om de bezettingsgraad van bijvoorbeeld vrachtauto’s te verhogen en reduceert het aantal leeg gereden kilometers. Verregaande samenwerking biedt mogelijkheden om ladingen te bundelen en tot verdere efficiëntie verhoging met multimodale oplossingen. Voertuigbewegingen kunnen worden verminderd, lege kilometers bespaard en CO2 gereduceerd. Ondanks de grote voordelen voor partijen uit de logistieke keten, staan knelpunten als onvoldoende onderling vertrouwen en het lastig op elkaar kunnen afstemmen van processen de samenwerking nu soms nog in de weg. Geïnteresseerde verladers en logistiek dienstverleners zijn welkom om aan te sluiten.

Ons werk

Logistieke samenwerking versnellen

Een van de grote thema’s in de logistieke sector is het bundelen van krachten om gezamenlijk doelmatiger, goedkoper en duurzamer bezig te zijn. Maar effectieve samenwerking komt in de praktijk vaak maar... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Merle Blok

  • sustainable transport
  • logistics
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.