nieuws

Promotie Jos Sanders over inzetbaarheid lager opgeleide werknemers

07 jul 2016

Op vrijdag 8 juli promoveert Jos Sanders aan de Universiteit van Maastricht op zijn proefschrift  “Sustaining the Employability of the Low Skilled Worker: Development, Mobility and Work Redesign”. Het onderzoek van Sanders, senior sientist Sustainable Productivity & Employability bij TNO, gaat over het behoud van de inzetbaarheid van de laaggeschoolde werknemer.

Werknemers moeten om verschillende redenen hun kennis en vaardigheden waardevol houden. In zijn proefschrift onderscheidt Jos Sanders daar drie ‘routes’ voor: ontwikkeling (je kennis aanpassen aan je baan), mobiliteit (van baan veranderen) en taak-herontwerp (je baan aanpassen aan je kennis).

Drie routes

Lager opgeleide werknemers gebruiken die drie routes te weinig. Waarom? En wat is daar aan te doen? Deze vragen staan in het proefschrift centraal. Het laat allereerst zien dat dit te maken met een gebrek aan vertrouwen. Bijvoorbeeld om een training succesvol af te ronden of van baan te veranderen.

Positieve ervaringen helpen dit vertrouwen te versterken. Nieuwe HR instrumenten lijken daarvoor niet nodig. Bestaande instrumenten zouden beter bereikbaar moeten worden, bijvoorbeeld door ze ‘kleiner’ te maken. Het moet echter zeker niet klein blijven. Opeenvolgende reorganisaties blijken het herstel van ervaren kennistekorten verder te bemoeilijken en alléén substantiële training helpt lager opgeleiden om van ervaren kennistekorten te herstellen.

Basis voor TNO Actieprogramma’s

De kennis in dit proefschrift vormt onder andere de basis voor de door TNO ontwikkelde actieprogramma’s Vitaal Vakmanschap en Taken van de Toekomst.

Expertise

Sustainable Productivity & Employability

De Expertisegroep Sustainable Productivity and Employability verbetert de duurzame arbeidsproductiviteit in organisaties. Met duurzaam bedoelen we dat oplossingen aansluiten bij wat bijdraagt aan gezondheid... Lees verder
Nieuws
Contact
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.