nieuws

Successvolle test met water zuivering in Tanzania

12 jul 2016

In veel gebieden in Tanzania bevat het grondwater van nature veel fluoride. Dit zorgt voor bruinkleuring van de tanden en andere  gezondheidsproblemen. In samenwerking met andere partijen heeft TNO een nieuwe technologie op zonnewarmte ontwikkeld, om het fluor te verwijderen.  Afgelopen drie maanden is de technologie in Tanzania getest en de resultaten zijn positief.
Sun2Water pilot in Tanzania

Hoge kwaliteit met lage kosten

De afgelopen jaren hebben onze projectpartners  in 2 dorpen in de Mara-regio de waterleiding hersteld. Tevens hebben zij het bedrijf Bomba Maji Ltd opgezet, welke de water services commercieel duurzaam in de markt gaat zetten. Volgende stap is het verwijderen van fluor uit het drinkwater.  Ontwerpeisen voor het systeem zijn dat het goed moet zuiveren, het stevig en robuust is en betaalbaar voor de lokale bevolking. TNO, Aqua-Aero Watersystemen en i3 Technologies ontwikkelden een nieuw soort waterzuivering op huishoud niveau. Hierbij werd gebruik gemaakt van membraandestillatie op zonnewarmte.  Bij  zowel grondwater als oppervlakte water verwijdert dit systeem verontreinigingen, zouten en bacteriën.

Toepasbaar maken in de lokale context

In het dorp Robanda in de buurt van de Serengeti park leven tussen de 3000 en 4000 mensen. De meeste mensen leven van het houden van vee en het bewerken van kleine stukjes grond. In het dorp kan je melk, lokaal geproduceerde alcoholische dranken, eten, drinken en zelfs water kopen. In het grotere dorp Mugumu, 40 km verderop, is veel meer verkrijgbaar zoals rijst, mais, olie, kip, enz.  De meeste huizen zijn gebouwd van zelfgemaakte stenen van aarde en daken van golfplaten. De watertoevoer bestaat uit een pompstation en water tank op een heuvel. Onderhoud van deze watervoorziening wordt nu gedaan door Bomba Maji.

Sun2Water

Het ontwerp van deze kleinschalige membraan distillatie ziet eruit als een opblaasbare matras. Het werkt zonder elektriciteit en volledig op zonnewarmte. De zuiveringsinstallatie bestaat uit twee vaten, een zonnecollector met een speciaal membraan binnen (de ‘matras’) en een uitlaat fles voor het ontzilte water. Het water met fluor stroomt door de zonnecollector en wordt verwarmd door de zon. Wanneer het verwarmde water het membraan passeert, zal een deel van het water verdampen en door het membraan worden ontzilt. Het deel van het water dat niet wordt verdampt, kan worden gebruikt als douche water.

Succesvolle test

In de maand april en mei 2016 zijn drie systemen Sun2Water in Robanda geïnstalleerd door i3 Technologies. Een student van de Technische Universiteit Delft, Michiel Bongaerts,  bleef voor een maand in Robanda om de prestaties van de zuiveringsinstallaties te bestuderen. Uit deze resultaten blijkt dat de systemen goed zuiverden. De concentraties fluor daalden met een factor 80. De productie van het systeem was ruim 1 liter per uur bij een membraan oppervlakte van circa 0,55 vierkante meter. Dagelijkse werd circa 10 liter schoon water geproduceerd bij zonnige omstandigheden. De test gaf inzicht in de prestaties en de eerste problemen van het huidige ontwerp. De resultaten zijn veelbelovend; een licht verbeterd ontwerp kan mensen met de laagste inkomens toegang geven tot gezond drinkwater!

Innovaties voor ontwikkelingssamenwerking

Vier miljard mensen leven onder de armoedegrens, vooral in ontwikkelingslanden. Dit vormt een enorme consumentenmarkt en een potentieel aan producenten waar bedrijven business proposities op ontwikkelen.... Lees verder
Expertise

Functional Ingredients

De researchgroep Functional Ingredients (FI) doet onderzoek met focus op de ontwikkeling van nieuwe applicaties voor biopolymeren. Biopolymeren worden op grote schaal door de natuur gemaakt en worden... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Mathilde Miedema

  • Ontwikkelingslanden
  • Afrika
  • Bangladesh
  • Innovatie
  • Ontwikkelingssamenwerking
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.