nieuws

TNO: Richt extra R&D geld thematisch op publiek-private samenwerking. Maar vergeet maatschappelijke terreinen niet

Pleidooi Kenniscoalitie voor meer geld naar R&D • 15 sep 2016

Vandaag presenteert  de stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda de Investeringsagenda voor Nederland. Hierin pleiten de leden van de Kenniscoalitie, KNAW, MKB-NL, NFU, NWO, TO2, VH, VNO-NCW, VSNU, voor structureel 1 miljard extra per jaar voor onderzoek en innovatie. Dit is noodzakelijk met het oog op de welvaartsgroei van de komende decennia.

Versterken publieke kennisinfrastructuur

Het Investeringsplan dat TNO mede vorm heeft gegeven, is erop gericht  om voor Nederland  2,5% van het BBP aan R&D te besteden dichterbij te brengen. De publieke uitgaven dreigen in de komende jaren met 500 miljoen te dalen. De budgetten voor de samenwerkende Toegepast Onderzoek Organisaties, verenigd in de TO2­-federatie,  zijn sinds 2010 gedaald met 25-30%. Door de publieke kennisinfrastructuur gericht te versterken kan ook de trend gekeerd worden dat Nederlandse bedrijven een groter deel van hun R&D in het buitenland besteden. Voor TNO is dit een van de doelen met deze Investeringsagenda; om zo te investeren in onze toekomstige werkgelegenheid, welvaart en welzijn.

Thematisch inzetten met PPS-en

Paul de Krom, CEO van TNO en voorzitter van TO2, pleit ervoor nu vooral thematische onderwerpen te versterken. Daarvoor zouden met investeringen ook de onderzoeksfaciliteiten en de maatschappelijke kennisbasis van TO2 moeten worden gesteund, net als de kennisverspreiding naar het MKB. “De thematische investeringen zouden zich moeten richten op het publiek-privaat oplossen van maatschappelijke problemen, zoals de duurzame energietransitie, en ICT en gebruik van Big Data. Maar ook vraagstukken die vooral bij de overheid liggen, en waar PPS-en soms lastiger tot stand komen, verdienen extra steun, zoals de veiligheid van de samenleving, maar ook veiligheid van onze voeding, ons water, ons milieu en onze bodem.”

Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.