nieuws

Kan het topsectorenbeleid groener? TNO inventariseert.

31 jan 2017

Kan het Topsectorenbeleid groener? Het thema is urgent: in verschillende Topsectoren is de milieudruk hoog. Bovendien is er vanuit overheid en samenleving de wens om het Topsectorenbeleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij maatschappelijke opgaven, waaronder vergroening. Met een breed ingestoken inventarisatie van milieu-ambities in de topsectoren levert TNO een bijdrage aan het denken hierover.

De overheid heeft 9 sectoren aangemerkt als topsector: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen & Materialen, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water. Dit topsectorenbeleid is de belangrijkste pijler van het Nederlandse innovatiebeleid, met internationale concurrentiekracht en werkgelegenheid als kerndoelstellingen. Het kabinet wil zo eraan bijdragen dat de verdiencapaciteit van deze sectoren wordt veiliggesteld voor de toekomst. De overheid heeft nadrukkelijk de ambitie om de topsectoren goed te laten aansluiten bij maatschappelijke opgaven, zoals vergroening.

Tegen deze achtergrond heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan TNO de opdracht gegeven om de huidige verbindingen tussen Topsectorenbeleid en vergroening in kaart te brengen, en de ‘knoppen’ aan te wijzen waaraan beleidsmakers kunnen draaien wanneer zij er voor kiezen om sterker op vergroening in te zetten. De inventarisatie biedt een handelingsperspectief voor politici en beleidsmakers gericht op de mogelijkheden voor (meer) groene sturing.

Zie voor meer informatie over deze inventarisatie

Topsectoren en vergroening
Nieuws
Contact

Dr. Roald Suurs

  • transitie
  • innovatiesysteem
  • strategie beleid
  • circulaire economie
  • biobased
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.