nieuws

Lerend Transformeren: Samen werken aan de transformatie binnen de zorg voor jeugd

27 jan 2017

Het is een turbulente tijd voor organisaties betrokken bij de zorg voor jeugd. Na de transitie is het nu tijd om te transformeren; met elkaar de zorg inhoudelijk vernieuwen. Om de doelen van de transformatie te behalen, staan organisaties voor verschillende veranderopgaven. Iedere organisatie probeert zijn professionals hier zo goed mogelijk in te ondersteunen. Dit is niet altijd gemakkelijk en alle hulp is welkom!

Ondersteuning voor de transformatie

TNO is het project 'Lerend Transformeren' gestart. ZonMw financiert dit project binnen het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’. De doelstelling is om professionals en hun organisaties in het jeugddomein te ondersteunen in het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie. Ondersteuningsaanbod, zoals coaching en intervisie, wordt in het project (door)ontwikkeld, getoetst en overdraagbaar gemaakt, zodat de gehele jeugdsector kan profiteren van de kennis. Het gaat om ondersteuningsaanbod op niveau van zowel uitvoering als management en beleid.

Actieonderzoeken

Vijftien organisaties (representatief voor de zorg voor jeugd) gaan met actieonderzoek nieuw ondersteuningsaanbod ontwikkelen of bestaand aanbod doorontwikkelen. Dit type onderzoek is dynamisch en daardoor uitermate geschikt voor dit project. Actieonderzoek gaat niet alleen om het begrijpen, beschrijven of verklaren van de werkelijkheid, maar heeft tot doel om anders te kunnen gaan handelen (Migchelbrink, 2007).
Het project is eind januari 2017 gestart en loopt tot augustus 2019.

Transformatiedoelen centraal

De 15 actieonderzoeken zijn gegroepeerd op transformatiedoel. Dat betekent dat de deelnemende organisaties kennis en ervaringen uitwisselen met andere organisaties die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Alle actieonderzoeken richten zich op ondersteuningsaanbod: de activiteiten die een organisatie onderneemt om professionals te helpen met de transformatie (bijvoorbeeld coaching, cursussen, intervisie). Organisaties krijgen de kans nieuw ondersteuningsaanbod te ontwikkelen of bestaand aanbod door te ontwikkelen en vervolgens te kijken of het aanbod bijdraagt aan de transformatiedoelen.

De vijf transformatiedoelen zijn:
1. Preventie en eigen kracht
2. Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren
3. Juiste hulp op maat
4. Integrale hulp
5. Ruimte voor professionals
Vijf Academische Werkplaatsen begeleiden de actieonderzoeken, iedere Academische Werkplaats ondersteunt één transformatiedoel.

Actieve leeromgeving

Alle professionals die deelnemen aan het project kunnen profiteren van een leeromgeving. Deze bestaat uit:

Masterclasses
De masterclasses bieden inhoudelijke verdieping en zijn bedoeld voor alle organisaties die aan het project deelnemen. Inhoudelijke experts verzorgen deze bijeenkomsten.

Leerwerksessies
De actieonderzoekers wisselen binnen een transformatiedoel hun ervaringen uit en reflecteren op hun actieonderzoeken in de leerwerksessies. Dit biedt een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen voor vervolgstappen en moeilijkheden te bespreken.

Online community
Via het online platform Kennisnet Jeugd houden we iedereen van het project op de hoogte. De deelnemende organisaties plaatsen regelmatig stukjes blogs, vlogs en interviews over het ondersteuningsaanbod en het actieonderzoek. Ook alle (tussen)resultaten van het project komen hierop beschikbaar.

Landelijk slotsymposium
Tijdens een landelijk slotsymposium presenteren de actieonderzoeksgroepen hun onderzoek. Inhoudelijke sprekers verzorgen sessies. Dit symposium is toegankelijk voor alle partners in het project en voor alle overige belangstellenden (praktijkprofessionals, beleidsmakers, bestuurders, onderzoekers).

Brede verspreiding en implementatie van het project

Een belangrijke rol in het project is weggelegd voor beroepsverenigingen, brancheorganisaties en kennisinstituten. Door hun landelijke bereik onder verschillende beroepsgroepen en doelgroepen, zorgen zij ervoor dat de resultaten onder iedereen in het jeugddomein worden verspreid. TNO werkt onder andere samen met het Nederlands Jeugdinstituut, het Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Praktikon en verschillende beroepsverenigingen.

Lees voor inspiratie

Expertise

Child Health

Binnen het expertisegebied Child Health ligt de focus op de volgende onderwerpen: Preventieve zorg voor kinderen vanuit het gehele kind benaderd; d.w.z. met oog voor de samenhang tussen fysieke, sociale... Lees verder
Evenement

Slotsymposium ‘Transformeren Kun Je Leren’

In het project ‘Lerend Transformeren’ gaan professionals en hun organisaties aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie. Ondersteuningsaanbod (bijv. coaching,... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.