nieuws

Onderzoek naar gebruik ‘groene waterstof’ in raffinageproces

18 jan 2017

TNO, Stedin, Smartport, Uniper, BP Refinery Rotterdam en Port of Rotterdam gaan de technische en economische haalbaarheid van een power-to-gas fabriek op de BP Rotterdam raffinaderij onderzoeken en de noodzakelijke aanpassing in de regelgeving. Hiervoor ondertekenen de genoemde partners op 18 januari 2017 een samenwerkingsovereenkomst. De zes partijen partijen gaan onderzoeken hoe duurzaam opgewekte elektriciteit, omgezet in waterstof, kan worden toegepast bij de productie van brandstoffen.

Met name door de realisatie van windparken op de Noordzee komt de komende decennia veel ‘groene stroom’ beschikbaar die via het netwerk van Tennet onder andere op de Maasvlakte aan land komt. Door elektrolyse kun je met deze stroom watermoleculen splitsen in zuurstof en waterstof. Dat laatste is op verschillende manieren toepasbaar. Het kan worden gebruikt als transportbrandstof en het kan worden bijgemengd in het gasnetwerk. Een voordeel van waterstof is dat het makkelijker kan worden opgeslagen dan elektriciteit waardoor pieken in de productie van wind- en zonne-energie opvangen kunnen worden. Daarnaast is waterstof toepasbaar in industriële processen zoals waar dit onderzoek zich op richt.

Het onderzoek moet medio 2017 zijn afgerond.

Roadmap

Sustainable Energy: innovaties voor efficiënte energie

Hoewel veel (internationale) bedrijven en overheden zich richten op energie-efficiëntie, kan TNO met vernieuwde technologie het verschil maken in de maatschappelijke en/of economische impact. Lees verder
Thema

Energie: ‘Versneld naar een duurzame energievoorziening’

Lees verder
Nieuws

Lennart van der Burg MSc

Contact

Lennart van der Burg MSc

E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.