nieuws

TNO ontwikkelt de Loss Estimating Risk Tool voor Aon

23 jan 2017

Op 17 januari jl. presenteerde Aon Global Risk Consulting, de risico-managementtak van Aon plc in samenwerking met TNO een nieuwe risico analyse tool voor de olie-, gas-, en (petro)chemische klanten van Aon: de Loss Estimating Risk Tool. Kortweg: ALERT.

Alert is in staat om de mogelijke maximale financiële schade te berekenen voor een breed scala van ongevals-scenario’s, zoals brand- en gaswolkexplosie incidenten, die in deze industrieën enorme gevolgen kan hebben.

De kennis van TNO op het gebied van industriële veiligheid, in het bijzonder brand-, explosie- en dispersiemodellen die worden gebruikt om schade door potentiële incidenten te beoordelen, maakt dat Alert een aanzienlijke verbetering is in de tot dusverre beschikbare modellen. “Onze klanten kunnen wij nu beter helpen om de potentiële maximale materiële schade te ramen bij uiteenlopende scenario’s. Dit is ook van belang bij het beoordelen risico's van derden aansprakelijkheid”, aldus Robert Robinson, Group Managing Director, Energy Risk Techniek bij Aon.

ALERT wordt vanaf nu wereldwijd ingezet door alle Energy Risk engineering professionals en krijgt daarmee een inzet van Houston tot Dubai en van Calgary tot Singapore.

Zie ook
Roadmap

Environment & Sustainability: van meten en monitoren naar managen van het milieu

Het duurt niet lang meer of we hebben in ons land een fijnmazig meetnetwerk om permanent vast te stellen hoeveel uitstoot van welke schadelijke stoffen zich waar voordoet en wat de bron is. ICT en sensortechnologie... Lees verder
Kennis

Externe veiligheid

Incidenten met de productie, de opslag of het transport van gevaarlijke stoffen (dat wil zeggen toxische, brandbare of explosieve stoffen) kunnen een risico vormen voor de omgeving, zeker indien deze... Lees verder
Ons werk

Safety Software EFFECTS nu onderdeel van Gexcon

TNO heeft een overeenkomst gesloten met het Noorse Gexcon AS voor het exclusief op de markt brengen van TNO's Safety Software, bestaande uit de softwarepakketten EFFECTS en RISKCURVES. Hiertoe wordt een... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.