nieuws

Beter herstel bij wisselende diensten door aanpassing aan avond- of ochtendmensen

Duurzame inzetbaarheid werknemers ploegendienst • 24 okt 2017

Oudere ploegendienstwerknemers ervaren niet persé meer problemen met wisselende diensten dan jongere werknemers. Andere factoren, zoals bijvoorbeeld het chronotype (de mate waarin iemand ochtend- of avondmens is), blijken beter de individuele verschillen in slaap- en herstelbehoefte te verklaren dan leeftijd. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van TNO’er Hardy van de Ven, die zijn proefschrift ‘Shift Your Work: Naar duurzame inzetbaarheid van ploegendienstwerknemers door middel van nieuwe roosters’ op 23 oktober verdedigde voor de Rijksuniversiteit Groningen.

In zijn proefschrift beschrijft Van de Ven zijn onderzoek in hoeverre gepersonaliseerde en ergonomische roosters kunnen helpen bij het duurzaam inzetbaar houden van oudere ploegendienstwerknemers. Hij keek ook naar de aanname dat werken in ploegendienst zwaarder wordt met toenemende leeftijd.

Personaliseren van roosters

Collectieve roosters bieden weinig ruimte aan individuele wensen. Met de verhoging van de pensioensleeftijd en het groeiende aantal oudere ploegendienstwerknemers, komen ‘ontzie’-maatregelen voor deze werknemers onder druk te staan. Het proefschrift van Van de Ven geeft aan dat er meer onderzoek nodig is hoe alle ploegendienstwerknemers tot aan het pensioen inzetbaar te houden. Een interessante strategie om verder te ontwikkelen is het personaliseren van roosters, bijvoorbeeld naar chronotype (ochtend- of avondmens).

Ergonomische roostercriteria

Ergonomische roostercriteria kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van ploegendienstwerknemers. Ergonomische roostercriteria behelzen o.a. het beperken van opeenvolgende dezelfde diensten en voorwaarts in plaats van achterwaarts roteren (dat wil zeggen van O(chtend) naar M(iddag) naar N(acht) in plaats van NMO). Wanneer een nieuw rooster wordt geïmplementeerd is niet alleen het roosterontwerp van belang. Als werknemers vooraf mee mogen beslissen hoe het nieuwe rooster eruit komt te zien, ervaren zij het rooster positiever.

Nieuwe interventies

TNO richt zich op de ontwikkeling van nieuwe interventies om (oudere) ploegendienstmedewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Hierbij wordt specifiek rekening gehouden met individuele fysiologische en psychosociale verschillen. De toegepaste interventies hebben naast het op maat aanbieden van roosters, onder meer betrekking op gepersonaliseerde voedingsadviezen (wat, wanneer te eten) en optimaal herstel tijdens en na het werk (bijvoorbeeld powernaps).

Lees het proefschrift 'Shift Your Work : Towards sustainable employability by implementing new shift systems"

Lezen
Kennis

Gezond, veilig en productief werken

Als Nederland wil blijven concurreren in de wereldwijde economie, zijn er goede arbeidskrachten nodig. Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond, veilig en productief kunnen werken? Hoe bevorderen we duurzame... Lees verder
Expertise

Work Health Technology

Globalisering, schuldencrises en vergrijzing van de (beroeps)bevolking stellen de Nederlandse economie voor grote uitdagingen. Versterking van het menselijk kapitaal is absolute noodzaak voor behoud van... Lees verder
Roadmap

Work: gezond veilig en productief werken

De wereld van werk verandert snel door globalisering, vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Als Nederland wil blijven concurreren zijn goede arbeidskrachten nodig. Hoe zorgen we dat mensen gezond,... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.