nieuws

Havenbedrijf Rotterdam ziet kansen voor Power to Hydrogen

20 okt 2017

Extra windmolens op de Noordzee zorgen in 2030 voor circa 70 gigawatt aan geïnstalleerd windvermogen, waarvan zo’n 12 gigawatt beschikbaar zal komen voor Nederland. Op het totale Nederlandse verbruik is dat zo’n significante hoeveelheid, dat het kansen biedt voor CO2-reductie. Gelijktijdig ontstaan steeds meer toepassingsmogelijkheden voor elektriciteit, zoals omzetting in waterstof. Het Havenbedrijf Rotterdam is enthousiast.

De kansen voor CO2-reductie en de groeiende toepassingsmogelijkheden voor elektriciteit, in combinatie met de ambitie om competitief te blijven, waren aanleiding voor het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort om de samenwerking te zoeken met TNO.

Logistieke kracht benutten

“Met diverse scenarioanalyses hebben we onderzocht welke kansen wind op zee biedt, welke technologieën mogelijk zijn en wanneer die beschikbaar komen”, leggen projectmanager Christophe Hoegaerts en senior consultant Robert de Kler uit. “Verder bekeken we wat de voorziene hoeveelheid windenergie betekent voor de energieprijzen en welke mogelijkheden dat weer biedt. Tot slot hebben we het in deze regio niet alleen over een industriegebied, maar ook over een haven. Het benutten van de logistieke kracht en de locatie aan zee, zijn extra voordelen in de transitie naar duurzaamheid.”

Groene waterstof

Als er veel groene windstroom beschikbaar komt, heeft dat invloed op de gemiddelde elektriciteitsprijs. Omdat windstroom niet constant is, zal ook het verschil tussen de piek- en dalprijs van elektriciteit veranderen. “Dat leidt tot uitdagingen, maar biedt ook kansen”, meent Hoegaerts. “Het Havenbedrijf kan bijvoorbeeld een rol spelen als aanjager voor de omzetting van elektriciteit in waterstof op momenten dat er te veel van is: Power to Hydrogen. Zogeheten elektrolyzers worden steeds efficiënter. Voor de gebufferde groene waterstof bestaan veel toepassingen: van het verbranden voor warmte tot innovatieve elektrochemie voor de productie van chemicaliën.”

Grootschaliger durven denken

“TNO combineert expertise in technologie met kennis van economische aspecten, zoals de werking van de energiemarkt en de kosten van aanlanding”, zegt Randolf Weterings, businessmanager bij het Havenbedrijf Rotterdam. “De scenarioanalyses zorgden voor verrassende resultaten – eyeopeners. Neem de hoeveelheid geprognotiseerde windstroom. Die is weliswaar significant, maar van een overvloed aan stroom is voorlopig geen sprake. Wanneer we die groene energie optimaal willen benutten voor industriële processen in de Rotterdamse haven, dan zullen we windaanlanding op de Maasvlakte moeten faciliteren. Echter de ruimte is beperkt, waardoor we grootschaliger moeten durven denken om efficiënt gebruik te kunnen maken van de schaarse grond.”

Transportkosten van windstroom

Weterings liet TNO ook de transportkosten van windstroom doorrekenen. “Om wind die 400 km verderop wordt geproduceerd naar Rotterdam te transporteren, ligt het voor de hand om high-voltage DC-kabels te gebruiken. Het verlies van zo’n kabel bedraagt slechts 3% per 1.000 km. Dat is aanmerkelijk efficiënter dan een wisselstroomkabel. Na aanlanding kan de stroom terug getransformeerd worden naar wisselstroom en het elektriciteitsnet ingaan. Of hij wordt gebruikt in een fabriek die groene waterstof maakt voor allerlei toepassingen in de haven. Dus ook hier weer diverse mogelijkheden.”

VoltaChem Jaarevent

“Op een gegeven moment is het belangrijk om tot concrete projecten te komen”, besluit Hoegaerts. “In het open-innovatieprogramma VoltaChem werken we samen met ECN en bedrijven uit de topsectoren Chemie, Energie en High-tech aan elektrificatie van de chemische industrie. Op 9 november organiseren we in Vlaardingen het VoltaChem Jaarevent. Dat doen we samen met SmartPort en ondernemersvereniging Deltalinqs. De hele industrie is uitgenodigd. We gaan bespreken hoe we samen daadwerkelijk met technologieën en CO2-reductie aan de slag kunnen. Tegen bedrijven die meer willen weten over de kansen en ontwikkelingen, zou ik willen zeggen: komt allen naar het VoltaChem Jaarevent 2017!”

Evenement

VoltaChem Jaarevent 2017 voor elektrificatie van de chemische industrie

Pitches, postersessies en co-creatiesessies over de nieuwste ontwikkelingen rond elektrificatie van de chemische industrie. Voor bedrijven uit de chemie en energie die met duurzame toepassingen hun business... Lees verder
Ons werk

Elektrificering van de chemische industrie

De toenemende productie van zonne- en windenergie zorgt ervoor dat er in Noordwest-Europa een almaar toenemend aanbod van duurzame elektriciteit komt. Dit is een grote kans voor de chemische industrie,... Lees verder
Roadmap

Sustainable Chemical Industry: nieuwe materialen, bio-aromaten, elektrificatie

Een duurzame chemische industrie die bijdraagt aan een duurzame samenleving. Daarvoor maakt TNO zich sterk onder de noemer ‘Sustainable Chemical Industry’. Met innovatief onderzoek in publiek-private... Lees verder
Nieuws
Contact
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.