nieuws

Ontwikkeling effectieve aanpak tegen kindermishandeling

17 nov 2017

Volgens de Nationale Prevalentie studie Mishandeling (NPM) worden in Nederland jaarlijks bijna 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. De NPM wordt iedere vijf jaar uitgevoerd o.a. in samenwerking met TNO. In de Week tegen kindermishandeling van 20 tot 26 november worden overal in het land activiteiten georganiseerd om extra aandacht te vestigen op dit probleem.

Het thema van de Week tegen kindermishandeling is dit jaar 'Verbind voor het kind’ om professionals bewust te maken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te pakken. Met de Week tegen Kindermishandeling wil de initiatiefnemer (het Nederlands Jeugdinstituut, NJi), partijen stimuleren om de krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ook de stem van (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders hebben daarin een belangrijke plek. Binnen de Academische Werkplaats Jeugd SAMEN waar TNO deel van uitmaakt, is er veel aandacht voor samenwerking.

Verbinding in richtlijnen

TNO ontwikkelde twee richtlijnen kindermishandeling voor professionals: voor de jeugdgezondheidszorg en voor de jeugdhulp en jeugdbescherming. Op 21 november geven Remy Vink (TNO) en Henrique Sachse (Veilig Thuis) een workshop voor jeugdprofessionals hierover waarbij de twee richtlijnen met elkaar in verband worden gebracht en wordt gediscussieerd over de samenwerking tussen de jeugddomeinen. De bijeenkomst vindt plaats bij TNO, Schipholweg 77 in Leiden. Opgeven kan via info@richtlijnenjeugdhulp.nl.

Ik heb al veel meegemaakt

Op maandag 20 november is TNO vertegenwoordigd bij het LOCK ('Trauma en Veerkracht' waar onder andere de resultaten van een onderzoek naar ingrijpende ervaringen bij 7- en 8ste groepers basisonderwijs worden gepresenteerd. Ongeveer een kwart van de kinderen zegt te maken te hebben (gehad) met een vorm van kindermishandeling nu of eerder in het leven. Ook blijkt dat hoe meer ingrijpende gebeurtenissen kinderen mee maken, des te lager hun kwaliteit van leven.

Lees meer

Ons werk

Gezond opvoeden

Een gezonde opvoeding geeft kinderen de mogelijkheid om zich vanuit een veilige thuishaven breed te ontwikkelen. De keten van instellingen voor jeugd(gezondheids)zorg ondersteunt ouders bij de opvoeding.... Lees verder
Roadmap

Youth: gezond, veilig en kansrijk opgroeien

Kinderen in Nederland groeien gelukkig vrij gezond op. Toch zijn er zaken die beter kunnen. Zo is er onder de jeugd meer overgewicht dan vroeger, zijn er meer gedragsproblemen en is er meer opvoedonzekerheid... Lees verder
Ons werk

Academische Werkplaats SAMEN

De transformatie van de zorg voor jeugd geeft ruimte voor innovatie en ontwikkeling die moet leiden tot betere zorg voor gezinnen. De Academische Werkplaats Samen (AW) ondersteunt deze transformatie van... Lees verder
Expertise

Child Health

Binnen het expertisegebied Child Health ligt de focus op de volgende onderwerpen: Preventieve zorg voor kinderen vanuit het gehele kind benaderd; d.w.z. met oog voor de samenhang tussen fysieke, sociale... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Remy Vink

  • kindermishandeling
  • huiselijk geweld
  • oudermishandeling
  • jeugd
  • vroegsignalering
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.