nieuws

BEST Energy CheckUP maakt bedrijven sneller en slimmer energiepositief

07 dec 2017

Vandaag tekent een consortium, bestaande uit TNO, CCS Energie-advies en de Italiaanse onderzoeksinstellingen ASTER en ENEA samen met Climate-KIC, onderdeel van het European Institute of Innovation and Technology (EIT), een samenwerkingsovereenkomst. Onder de naam BEST Energy CheckUp organiseert en stimuleert het consortium de komende drie jaar de professionele samenwerking tussen ondernemers om maximale energiebesparing te realiseren en duurzame energie te produceren.

TNO en CCS Energie-advies, de initiatiefnemers van BEST Energy CheckUp, willen ondernemers begeleiden bij de inventarisatie, financiering en implementatie van duurzame energiemaatregelen en uiteindelijk een netto productie van duurzame energie realiseren.

Initiatieven combineren

TNO maakt zich binnen de Stichting BE+ (Bedrijventerreinen Energiepositief) al langer sterk voor het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. CCS Energie-advies is de ontwikkelaar van de MKB Energy CheckUp, een gratis online scan voor ondernemers om te bepalen hoe zij energie kunnen besparen. Door beide initiatieven te combineren willen de twee organisaties energiebesparing in het mkb in een stroomversnelling brengen. Hierbij wordt de ondernemer zoveel mogelijk ontlast, zodat deze geen tijd, geld en kennis in zijn energietransitie hoeft te steken.

Integrale energiescan

Door de samenwerking wordt de kwaliteit en effectiviteit verder verhoogd. Zo transformeert de bestaande online energiescan van CCS Energie-advies van een eenmalig rapport aan de mkb’er in een digitaal databestand dat wordt gekoppeld met informatie uit de Energie Potentieel Scan van TNO. Daarmee levert een beter advies op. In een later stadium is via monitoring de effectiviteit van de getroffen maatregelen te controleren. Op haar beurt kan TNO de Energie Potentieel Scan verfijnen door input van individuele ondernemers te betrekken in een advies op maat voor de onderneming en voor het bedrijventerrein als geheel.

Oproep

Het consortium doet een oproep aan bedrijven om mee te draaien in één van de demonstratieprojecten. Ben jij een ondernemer op een bedrijventerrein of betrokken bij een andere vorm van lokaal collectief? Zie je kansen voor collectieve verduurzaming en forse besparing op de energierekening? Ben je enthousiast om dit op te pakken? Meld je aan door contact op te nemen met TNO of CCS.

Nieuws
Contact

Lennart van der Burg MSc

  • Waterstofexpert
  • Electrolyse
  • Warmtenetten
  • Energietransitie
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.