nieuws

Ondertekening ‘groene’ waterstofconvenant Zuid-Holland

12 dec 2017

TNO werkt aan het energiesysteem van de toekomst. Dit doen we altijd samen met partners. Het Convenant groene waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee (H2G-O) is een goed voorbeeld van een regionale samenwerking. Ruim dertig nationale en internationale partijen waaronder TNO, tekenden op vrijdag 8 december dit allereerste regionale ‘groene’ waterstofconvenant. De partijen zetten zich in om economisch kansrijke projecten te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren via een programmatische aanpak.

Groene waterstof

Goeree-Overflakkee is na 2020 een energie producerend eiland. Van duurzame elektriciteit kan ‘groene’ waterstof geproduceerd worden. Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in de energietransitie, zowel in de energiehuishouding, de mobiliteit als verduurzaming van grondstoffen in de landbouw en industrie.

Goeree-Overflakkee is door de provincie Zuid-Holland aangemerkt als proeftuin voor onder andere diverse innovatieve ‘groene’ waterstofprojecten. Uit onderzoek blijkt dat een ‘groene’ waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee kansrijk is. Het regionale ‘groene’ waterstofconvenant is op initiatief van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee tot stand gekomen.

Shared Innovation

TNO is binnen dit convenant een innovatiepartner voor nieuwe kennisontwikkeling en kennisdeling onder andere uit nationale en internationale waterstofprojecten. Met de inzet van instrumenten, technologieën en labfaciliteiten draagt TNO bij aan de doelstellingen van H2G-O. Zo leggen we onder andere de verbinding met het industriegedreven Shared Innovation Programme Voltachem voor de elektrificatie van de chemische industrie. Dit programma is een initiatief van TNO, ECN en de Topsector Chemie en is gericht op het gebruik van hernieuwbare energie in de chemische industrie voor de productie van warmte, waterstof en chemicaliën.

28 partijen ondertekenen regionaal groen waterstofconvenant

Meer informatie over het Convenant groene waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee (H2G-O) vindt u hier.

partner

VoltaChem: gebruik van duurzame energie in de chemie

VoltaChem is een industriegedreven Shared Innovation Programme voor de elektrificatie van de chemische industrie onder initiatief van TNO, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de Topsector Chemie.... Lees verder
Ons werk

Elektrificering van de chemische industrie

De toenemende productie van zonne- en windenergie zorgt ervoor dat er in Noordwest-Europa een almaar toenemend aanbod van duurzame elektriciteit komt. Dit is een grote kans voor de chemische industrie,... Lees verder
Kennis

VoltaChem voor elektrificatie in de chemische industrie

Efficiënte omzetting van grondstoffen met duurzame energie, daarover gaat het Shared Innovation Program VoltaChem, een initiatief van het bedrijfsleven, de overheid en TNO. Naast het gebruik van hernieuwbare... Lees verder
Roadmap

Sustainable Chemical Industry: nieuwe materialen, bio-aromaten, elektrificatie

Een duurzame chemische industrie die bijdraagt aan een duurzame samenleving. Daarvoor maakt TNO zich sterk onder de noemer ‘Sustainable Chemical Industry’. Met innovatief onderzoek in publiek-private... Lees verder
Nieuws
Contact

Lennart van der Burg MSc

  • Waterstofexpert
  • Electrolyse
  • Warmtenetten
  • Energietransitie
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.