nieuws

Eindhoven krijgt dashboard voor milieukwaliteit

27 feb 2017

In het kader van het programma 'Slimme en Gezonde Stad' van het Ministerie van I&M, heeft TNO een zogenaamd ‘dashboard’ ontwikkeld waarin de milieusituatie ten gevolge van wegverkeer in Eindhoven in ‘real-time’ kan worden gevolgd door verschillende belanghebbenden.

Op basis van automatische verkeerstellingen op snelwegen wordt de geluidbelasting en de luchtkwaliteit voor heel Eindhoven bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de actuele weersomstandigheden. De luchtkwaliteit wordt daarnaast continu gemeten in het AiREAS netwerk en deze waarden kunnen ook worden getoond op het dashboard.

Het heeft veel voordelen om de actuele situatie in beeld te hebben. Het wordt dan bijvoorbeeld mogelijk om verkeersmaatregelen te nemen alleen op momenten dat de milieusituatie daarom vraagt. Dus geen algemene snelheidsmaatregel, maar alleen een verlaging als het nodig is. Met het TNO instrumentarium kan het effect van zulke maatregelen vooraf worden doorgerekend, ter ondersteuning van beleidsontwikkeling.

Het dashboard is ingezet tijdens een discussie met verschillende geïnteresseerden en experts, om te laten zien hoe het is gesteld met het milieu op de Vestdijk: een drukke locatie waar werken, winkelen en wonen samenkomen, maar die tegelijk veel milieudruk kent. In een interactieve sessie is doorgerekend wat verwacht kan worden van maatregelen, zoals het effect van het beperken van wegverkeer op luchtkwaliteit en geluidhinder.

In een vervolgtraject wordt het dashboard gebruikt om persoonlijke luchtkwaliteitsmetingen bij Eindhovense fietsers weer te geven. Eindhoven geeft aan dat de TNO-methodiek toegevoegde waarde heeft in het doorrekenen van de verschillende ruimtelijke ontwikkelingsvisies die Gemeente Eindhoven ontwikkelt.

Meer informatie is te vinden op onze pagina: Hoe realiseer je een Slimme en Gezonde Stad?

www.tno.nl/sgs
Kennis

Luchtkwaliteit

Nog steeds worden mensen in Nederland ziek van vervuilde lucht. TNO-kennis kan overheden, bedrijven en burgers helpen bij het terugdringen van de vervuiling. Metingen en modellen brengen de mate en de... Lees verder
Roadmap

Environment & Sustainability: van meten en monitoren naar managen van het milieu

Het duurt niet lang meer of we hebben in ons land een fijnmazig meetnetwerk om permanent vast te stellen hoeveel uitstoot van welke schadelijke stoffen zich waar voordoet en wat de bron is. ICT en sensortechnologie... Lees verder
Nieuws

Dr. Frank Pierik

Contact
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.