nieuws

Versnelling van Actieagenda Smart Industry noodzakelijk

16 feb 2017

Het bedrijfsleven werkt graag met het volgende kabinet samen aan een stevig publiek-privaat programma Smart Industry. Deze boodschap werd door de voorzitters Hans de Boer, Ineke Dezentjé Hamming, Fried Kaanen en de 750 aanwezigen met een social-media bombardement aan de fractievoorzitters van de politieke partijen gestuurd. De boodschap wordt ondersteund met het pamflet dat op het evenement werd gepresenteerd.
Fried Kaanen, Hans de Boer en Ineke Dezentjé Hamming

Digitalisering en robotisering hebben een grote impact op de industrie. Het Smart Industry programma speelt hier op in en die ontwikkeling leeft in Nederland. De grote opkomst, de vele ervaringen die werden uitgewisseld en de veel demo’s zijn daar het bewijs van. In vele verdiepingssessies bespraken 16 “Smart Industry”-koplopers hun ervaringen. Deze zijn ook vastgelegd in een handig boekje met 32 concrete tips rond de verschillende aspecten van Smart Industry. Alle bezoekers namen deel aan 1 of 2 verdiepingssessies. Er werd druk genetwerkt en op de kennismarkt toonden zo’n 50 verschillende organisaties hun producten en diensten rond smart Industrie. Ook waren er verschillende demo’s van technologische innovaties zoals 3D-printen, robots en “artificial intelligence” die de basis vormen voor Smart Industry. Willem Vermeend gaf zijn visie op de technologische ontwikkelingen en de impact daarvan voor industrie en maatschappij.

Arnold Stokking (TNO) en Janika Horváth (KvK) schetsten de ontwikkeling rond het programma Smart Industry. De afgelopen twee jaar zijn 29 Fieldlabs opgezet, is er een netwerk van 30 Smart Industry lectoren ontstaan en zijn 200 bedrijven en instellingen tot ambassadeur van Smart Industry benoemd. Er is een Smart Industry ICT standaardisatieagenda opgesteld, er is een juridische toolkit ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij het delen van data in de keten, er worden diverse onderzoeksprojecten bij universiteiten uitgevoerd en verschillende scholen ontwikkelen specifiek op Smart Industry gerichte opleidingstrajecten.

Nederland moet in een hogere versnelling komen

Dat was de belangrijkste boodschap van Smart Industry en alle aangesloten partners tijdens het jaarlijkse Smart Industry Jaarevent dat vandaag werd gehouden in Media Plaza Jaarbeurs Utrecht. “We staan voor een groot aantal transities, zoals de energietransitie, de digitalisering en de circulaire economie. Smart Industry biedt de uitgelezen mogelijkheid om hier aan bij te dragen. Daarnaast ondersteunt Smart Industry het onderwijs en de arbeidsmarkt om mensen voor te bereiden op het werk van morgen. “, zo onderstreepte Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van het Smart Industry team. Er moet een brede investeringsagenda komen die ervoor kan zorgen dat Nederland tot de wereldtop blijft horen.

We kunnen de kansen alleen benutten, als we met elkaar in een hogere versnelling gaan rijden. Dit vereist een ambitieuze vervolgaanpak, waarbij centraal moet staan dat Nederland zich moet kunnen blijven meten met de wereldtop. Het bedrijfsleven moet en wil hierin het voortouw nemen, maar kan dit niet zonder ondersteuning van de overheid, het onderwijs en onderzoeksinstellingen. De voorzitters van VNO-NCW, FME en de Koninklijke Metaalunie doen een oproep aan het nieuwe Kabinet om meer te investeren in Smart Industry.

Smart Industry kán versnellen!

De drie voorzitters van de ondernemersorganisaties hebben een duidelijke boodschap hoe Smart Industry in Nederland moet versnellen en wordt gepleit voor vijf stappen voor een slimme, sterkere en duurzame economie.

  • Het volgende kabinet moet volop inzetten op Smart Industry.
  • Regel structurele financiering voor onderzoek en Fieldlabs
  • Ondersteun bedrijven bij hun volgende stap: Een actieve ondersteuning door onder meer een stevig assessment moet bedrijven helpen sneller in te spelen op de mogelijkheden die ze hebben.
  • Leven Lang Leren: Zonder goed opgeleid personeel geen Smart Industry. Onderwijs moet innoveren en flexibiliseren en tegelijkertijd moet de leercultuur in ondernemingen verbeteren
  • ICT-kernvoorwaarden: We moeten de ambitie hebben dat Nederland hét expertisecentrum wordt op het gebied van datasharing in de industrie.

Lees het pamflet: Smart Industry: NL naar een hogere versnelling

Lezen
Nieuws

Smart industry vraagt om standaardisatie voor extra groei en extra banen

29 november 2016
Lees verder
Kennis

Additive Manufacturing

Additive Manufacturing (AM) staat voor het produceren van producten of onderdelen die laag voor laag worden gebouwd. De informatie die hiervoor nodig is wordt rechtstreeks uit het digitale ontwerp gehaald.... Lees verder
Roadmap

Flexible & Free-form Products: 3D-printen, flexibele zonnecellen, printbare elektronica

In 2025 zullen slimme, persoonlijke en autonome apparaten 'het internet der dingen' te vormen, samen met de ontwikkelingen op het gebied van zonnecellen wordt er grote impact gemaakt op het gebied van... Lees verder
Roadmap

Semiconductor Equipment: quantum, metrologie voor halfgeleiders, diagnostische instrumenten

De moderne wereld is zonder elektronica, internet, elektronisch bankieren, etc. bijna niet meer voor te stellen. Deze toepassingen kunnen niet functioneren zonder geavanceerde elektronische circuits, met... Lees verder
Thema

Industrie: ‘Innoveren voor werkgelegenheid, welvaart en welzijn’

De Nederlandse industrie hoort bij de wereldtop. Onze industrie, haar toeleveranciers en gerelateerde (ICT-)diensten leveren een belangrijk aandeel in onze export (80%) en creëren hoogwaardige werkgelegenheid.... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.