nieuws

Overgangsjaar 2016: blik op toekomst

Jaarverslag 2016 • 27 mrt 2017

Voor TNO was 2016 inhoudelijk en financieel een succesvol jaar. Resultaat, samenwerkingsverbanden en organisatorische basis zijn versterkt na een periode van reorganisaties en herstructurering. 2016 was het jaar waarin de blik weer op de toekomst kon worden gericht. Vandaag publiceert TNO haar Jaarverslag 2016. Het digitale Jaarverslag is beschikbaar op de website van TNO.

Door scherpere bedrijfsvoering, verhoogde efficiency en verdere focus op onze kerntaak kan TNO over 2016 een positief resultaat van 14,1 miljoen euro noteren. Hiermee kan TNO een deel van de reorganisatiekosten van de afgelopen jaren in verband met de teruggelopen rijksbijdrage, compenseren. In het resultaat is een eenmalige non-cash bate van 5,5 miljoen opgenomen inzake de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen.

Samenwerkingsverbanden

“TNO wil de ramen en deuren wagenwijd open zetten voor onze partners en de samenleving”, aldus TNO CEO Paul de Krom. “Steeds vaker gaat TNO langjarige samenwerkingsverbanden aan met universiteiten, overheden en bedrijfsleven. Zo is TNO in het verslagjaar drie nieuwe grote samenwerkingsverbanden (“Joint Innovation Centers – JIC’s”) aangegaan: Aeolus, Dutch Optics Centre en AMSystems en is de voorbereiding voor andere gestart.” JIC’s zullen ook in het Strategisch Plan 2018-2021 - dat op 1 april 2017 aan de minister van Economische Zaken wordt aangeboden - een belangrijke rol spelen.

Organisatieontwikkelingen

Het kabinet besloot in 2016 dat TNO en Energieonderzoek Centrum Nederland hun krachten op het gebied van duurzame energie zullen bundelen in een energieonderzoekscentrum onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van TNO. Daarmee ontstaat een internationaal toonaangevend onderzoekscentrum dat de transitie naar een duurzame energiehuishouding kan versnellen. TNO draagt de onderzoeksgroep Functional Ingredients over aan het Dutch Food Initiative dat wordt ondergebracht bij Wageningen Research. Beide veranderingen zullen per 2018 ingaan.

Een miljard extra voor R&D

De Kenniscoalitie – waar TNO deel van uitmaakt – stelt het nieuwe kabinet voor om structureel één miljard euro extra te investeren in wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Paul de Krom: “De investering is hard nodig, kennis en innovatie zijn dé sleutel voor toekomstige groei en welvaart. Vernieuwing is ook dé sleutel voor de oplossing van maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, vergrijzing of (inter)nationale veiligheidsrisico’s.” TNO is daarom trekker van vijf van de vijfentwintig opgestelde routes van de Nationale Wetenschapsagenda en is inhoudelijk betrokken bij achttien routes.

First Dutch Innovations en TechTransfer

TNO wil de financiële en commerciële slagkracht van TNO Bedrijven versterken door het betrekken van een strategische partner. Na een biedingenproces in meerdere fases en met meerdere partijen is met ondernemer Peter Goedvolk overeenstemming bereikt over de overname van een meerderheid van de aandelen van TNO Bedrijven. TNO wil hiermee ook de ontwikkeling van startups en spin-outs (technology transfer) versnellen. De goedkeuring voor deze transactie door de Autoriteit Consument & Markt is verkregen op 9 maart jl. De overdracht zal naar verwachting plaatsvinden op 31 maart 2017. De nieuwe naam van TNO Bedrijven wordt First Dutch Innovations. Kapitaal dat met deze transactie beschikbaar komt investeert TNO in onder andere TechTransfer, het TNO-concept om innovaties effectief naar de markt te brengen.

Vooruitblik

Naast de voortdurende aandacht voor kwaliteit, efficiency en effectiviteit heeft de Raad van Bestuur de ambitie de positie als grootste en multidisciplinaire kennisorganisatie in het Nederlandse en internationale innovatielandschap te versterken en de impact van TNO te vergroten. Paul de Krom: “Dat vereist dat onze kennisportfolio en programmering naadloos aansluiten bij die van onze klanten en partners. We willen meer laten zien van het werk dat TNO’ers doen en de toegevoegde waarde van ons onderzoek- en innovatiewerk voor samenleving en bedrijfsleven duidelijker in kaart brengen. Kansen genoeg. Kansen waarmee we een duurzame toekomst richting willen geven op het terrein van maatschappelijke uitdagingen en de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Wij zien uit naar een mooie samenwerking met onze stakeholders om die ambitie te realiseren.”

Digitaal TNO Jaarverslag

Lees het jaarverslag

Jaarverslag 2016
Algemeen

Jaarverslag

Al 85 jaar verbindt TNO mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij,... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.