nieuws

Presentatie boek 'Informatiegestuurd politiewerk in de praktijk'

24 mrt 2017

Op woensdag 22 maart jl. werd het boek 'Informatiegestuurd politiewerk in de praktijk' gepresenteerd tijdens een door de Politieacademie georganiseerd seminar ter gelegenheid van het afscheid van Mariëlle den Hengst als lector Intelligence.
Het boek schetst de enorme ontwikkeling die informatiegestuurd werken binnen de politie heeft doorgemaakt: een keerpunt van informatiegestuurd politiewerk naar politiewerk in een informatie(gestuurde) maatschappij. Arnout de Vries, Christiaan van den Berg en Hans van Vliet van TNO hebben bijdgedragen aan enkele hoofdstukken in het boek.

Tijdens het seminar op 22 maart werd het boek gepresenteerd en aan alle deelnemers uitgereikt. Pieter-Jaap Aalbersberg, politiechef Eenheid Amsterdam en portefeuillehouder Intelligence, gaf tijdens het seminar een beschouwing hierop. Mariëlle den Hengst, lector Intelligence aan de Politieacademie, gaf een overzicht van het keerpunt door de lessen uit zeven jaar onderzoek samen te vatten en te vertalen naar wat dat betekent voor informatiegestuurd politiewerk in de toekomst.

Het boek is beschikbaar via de mediatheek van de Politieacademie

download boek
Nieuws
Contact

Ir. Christiaan van den Berg

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.