nieuws

Roland Blonk op leerstoel Arbeidsdeskundigheid

06 mrt 2017

Tilburg University benoemt Prof. dr. R.W.B. (Roland) Blonk per 1 maart 2017 op de leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid. De Stichting Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) maakt de leerstoel mogelijk.

AKC wil met de leerstoel een extra impuls geven aan de noodzakelijke innovatie van evidence based kennis en methoden van de arbeidsdeskundige en aanverwante professies. De bijzondere leerstoel is ingebed in de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) en wordt verbonden aan zowel het departement Human Resource Studies als het departement Tranzo en in het bijzonder bij de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid. Binnen TNO werkt Roland als is één van de Principal Scientists aan de kennispositie en -strategie van TNO op het terrein van Arbeid, Innovatie en Inclusieve Samenleving.

Arbeidsdeskundigheid

Optimale arbeidsparticipatie en -prestaties zijn van groot belang voor de economie van Nederland en de inzetbaarheid en het welzijn van de beroepsbevolking, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zo’n 3000 arbeidsdeskundigen begeleiden jaarlijks in de keten zorg, school en arbeid, duizenden werkzoekenden en duizenden werkgevers naar een goede match tussen mens en arbeid. Het arbeidsdeskundige vak heeft expertise op het vlak van de balans mens en arbeid en wil adequaat kunnen inspelen op toekomstige vraagstukken rond arbeidsparticipatie. Daarvoor is voortdurende innovatie van kennis over arbeid noodzakelijk.

Inclusief ondernemen

Onderzoeksvragen die Roland Blonk met de leerstoel aan de orde wil stellen, zijn onder meer:

  • Welke ontwikkelingen op de dynamische arbeidsmarkt maken waardevol werk voor mensen met een arbeidsbeperking mogelijk?
  • Hoe kan kennis over arbeidsmarktontwikkelingen werkgevers helpen om stappen te zetten op de weg naar inclusief ondernemen?
  • Hoe kunnen arbeidsdeskundigen werkgevers adviseren bij het maken van stappen naar inclusief ondernemen?
Kennis

Innovatieve en inclusieve regionale ontwikkeling

Op het moment is er veel aandacht voor de sociaal-economische gevolgen van de snelle technologische veranderingen wereldwijd. Daarbij gaat het niet alleen om eventuele verminderde werkgelegenheid, maar... Lees verder
Expertise

Sustainable Productivity & Employability

De Expertisegroep Sustainable Productivity and Employability verbetert de duurzame arbeidsproductiviteit in organisaties. Met duurzaam bedoelen we dat oplossingen aansluiten bij wat bijdraagt aan gezondheid... Lees verder
Nieuws
Contact
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.