nieuws

TNO partner in Green Deal aardgasvrije wijken

08 mrt 2017

Vandaag is TNO partner geworden in de Green Deal Aardgas vrije wijken. Vanmiddag ondertekende minister Kamp van Economische Zaken samen met dertig gemeenten, vijf netbeheerders en de twaalf provincies een Green Deal die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. Deze Green Deal past daarmee in de ambitie van een CO2-arme Nederlandse samenleving in 2050. De partijen die de Green Deal ondertekenen worden daarbij ondersteund door maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten bij de deal.

Minister Kamp: “Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt.”  Alle betrokken gemeenten hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken.

TNO zal als partner van de Green Deal actief zijn op twee gebieden:

  • Kennisontwikkeling. Samen met ECN, Metropool Regio Amsterdam en Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland werkt TNO aan een open innovatieprogramma duurzame warmte. Doel is om in een vraaggestuurd programma te werken aan thema’s zoals warmte opslag, warmte distributie, duurzame warmte bronnen en maatschappelijke acceptatie.
  • Kennisdeling. Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaan we werken aan het ontsluiten van de kennis en ervaringen van de deelnemende partijen. De transitie naar aardgasloze wijken vraagt namelijk om nieuwe competenties, zowel op het gebied van proces als inhoud. Het begeleiden van kennisdeling en kennisontwikkeling sluit ook naadloos aan bij het Europese project FosterREG waarin TNO en de gemeente Utrecht al enig tijd samenwerken. Dit geeft tevens de mogelijkheden om kennis en ervaringen uit de Green Deal ook op Europees niveau te ontsluiten.

Om aan te sluiten bij het open innovatieprogramma duurzame warmte kunt u contact opnemen met Lennart van der Burg.

Kennis

Energie in de gebouwde omgeving

Volgens Europese afspraak moet de gebouwde omgeving in ons land in 2050 volledig energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat het gebouwgebonden energieverbruik (verwarming, warm water, installaties) wordt... Lees verder
Thema

Een duurzame toekomst is de enige toekomst

De ambitie van ECN part of TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. De... Lees verder
Nieuws

Lennart van der Burg MSc

Contact

Lennart van der Burg MSc

E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.