nieuws

Recordbelangstelling voor de 8e VerkeersgedragsDag

24 apr 2017

De 8e VerkeersgedragDag was dit jaar met een record aantal deelnemers van 140 drukbezocht. Het thema – Veilig verkeersgedrag: (psycho)logisch nadenken?! – paste bij de gastheer van deze editie: de 55 jarige SWOV in Den Haag. De 16 inhoudelijke presentaties en 9 pitches, behorend bij posters, gaven weer een mooi en gevarieerd beeld van verkeersgedrag.

Verkeersveiligheid en de kwetsbare verkeersdeelnemers

De VerkeersgedragDag startte met de bespiegelingen van Peter van der Knaap, directeur van de SWOV. De kwetsbare verkeersdeelnemers kwamen hier nadrukkelijk aan de orde. Zo overlijd 4 keer per week een fietser en nemen de ongevallen met scootmobielen toe, er is dus nog genoeg werk aan de winkel. De toenemende technologische mogelijkheden zijn een kans voor verkeersveiligheid. Waarbij het belangrijk is om te realiseren dat gedragsaspecten niet altijd goedkoper zijn dan technologie maar volle aandacht behoeven. Niet verrassend gegeven het thema was er ook de rest van de dag aandacht voor verkeersveiligheid, bijvoorbeeld ook voor de steeds oudere verkeersdeelnemers.

Gedragsbeïnvloeding, multimodaal en smart mobility

Net als voorgaande jaren passeerden een breed scala aan onderwerpen de revue: van het ontwerp van wegen vanuit psychologisch perspectief, het gebruik van positieve prikkels, afleiding, verkeerseducatie en – handhaving. In de plenaire presentatie van onze zuiderbuur Ludo Kluppers (BIVV) bleek dat bij vluchtmisdrijven vaak een combinatie van factoren een rol speelt. Raghild Davidse (SWOV) gaf een toelichting op het grote aantal verbetermogelijkheden in het ontwerp van de  scootmobiel. Tanja Vonk van TNO gaf aan welke middelen en kennis in het Europese project Empower worden ontwikkeld om met positieve prikkels het aandeel benzine en dieselvoertuigen in de betrokken 11 steden te reduceren. Miranda Thüsh nam ons mee in de subjectieve beleving van reistijd.

Uiteraard was er ook ruime aandacht voor kansen die technologie biedt in de wereld van verkeersgedrag. Uitdagingen bij automatisch rijden zijn het terugnemen van de rijtaak (transition of control), bij Smart Mobility is veel aandacht voor de veilige en onveilige toepassingen van smartphones in de auto.

Voor en door het netwerk

De VerkeersgedragDag is de plek om de laatste ontwikkelingen in het vakgebied op te doen en bijhouden of uitbreiden van het netwerk van experts en geïnteresseerden op het gebied van verkeersgedrag. Gezamenlijk voorzien het bestuur en de programmacommissie (met vertegenwoordigers van de Rijksuniversiteit Groningen, Goudappel Coffeng, Connecting Mobility, TNO, Arcadis, Royal Haskoning DHV, Achmea en Rijkswaterstaat-WVL) in deze behoefte van ontmoeten en kennis uitwisselen: voor en door het netwerk van verkeerspsychologen, gedragsdeskundigen, verkeerskundigen en andere geïnteresseerden in verkeersgedrag.

Reserveer alvast 4 april 2018

Gezien de grote belangstelling voor verkeersgedrag worden volgend jaar zeker weer experts en geïnteresseerden op het gebied van verkeersgedrag samengebracht. Zoals gebruikelijk op de eerste woensdag van de maand april, dus reserveer alvast 4 april 2018. De gastheer van de 9e editie is de NHL Hogeschool te Leeuwarden, ook hier met een bijzondere aanleiding, Leeuwarden is in 2018 culturele hoofdstad.

De inhoudelijke bijdragen van de plenaire en parallelle sessies van de 8e VerkeersgedragDag zijn te downloaden via onderstaand programma en via de website van De VerkeersgedragDag. Indien u meer informatie wenst te ontvangen, neemt u dan vooral contact op met de spreker!

Downloads
Expertise

Sustainable Transport & Logistics

Ten behoeve van schone en duurzame mobiliteit meten, analyseren en modelleren wij voertuig- en verkeersemissies en leggen we het verband met technologieën, rekening houdend met gedrags- en economische... Lees verder
Kennis

Communicatie in het verkeer

Coöperatieve Mobiliteit is een programma waarin we werken met industrie en overheden aan technologie waardoor auto’s met elkaar en de weg kunnen communiceren. Lees verder
Kennis

Geautomatiseerd en coöperatief rijden

TNO werkt – samen met de industrie en de overheid - aan de technologie die het geautomatiseerd rijden op de openbare weg praktisch mogelijk moet maken. Zowel voor personenauto’s als voor vrachtwagens.... Lees verder
Roadmap

Mobiliteit: voor veilig, schoon en efficiënt verkeer

Voor een leefbare omgeving is veilig en schoon verkeer en efficiënt transport van goederen van groot belang. “Met industrie en overheden willen we de uitstoot van CO2 in het verkeer en het aantal verkeersslachtoffers... Lees verder
Nieuws
Contact
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.