nieuws

Allergierisico’s van insecteneiwitten in voeding aangetoond

22 mei 2017

Mensen met een garnalenallergie zijn vaak ook allergisch voor meelworm, een alternatieve eiwitbron die het hoofdbestanddeel vormt van bijvoorbeeld insectenburgers. Dit onderzoek bevestigt het belang van de Europese Novel Food Law waarin is geregeld dat introductie van nieuwe voedingsmiddelen pas mag plaats vinden, nadat onder andere het allergene potentieel ervan goed is vastgesteld en het product veilig is bevonden. Deze conclusie trekt dermatoloog-in-opleiding Henrike Broekman van het UMC Utrecht, die op 23 mei op dit onderzoek promoveert.

Om de wereldwijde voedselvoorziening te kunnen blijven garanderen worden er op grote schaal alternatieve en duurzame eiwitbronnen ontwikkeld op basis van bijvoorbeeld insecten, koolzaad of algen. Hoewel in de Westerse samenleving het eten van insecten ongebruikelijk is, bieden ze veel voordelen als alternatieve eiwitbron. Ook de WHO/FAO zien insecten als een deeloplossing voor het tegengaan van ondervoeding.

Onderzoek naar allergiepotentie

Voor TNO en het UMC Utrecht heeft Henrike Broekman uitgebreid onderzoek gedaan naar het allergene potentieel van de meelworm (Tenebrio molitor). Voor dit onderzoek ondergingen volwassen proefpersonen met een bewezen garnalenallergie onder andere een huidpriktest met extracten van meelwormen. Een deel van de proefpersonen deed ook mee aan een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde voedselprovocatietest, waarbij patiënten met een garnalenallergie oplopende hoeveelheden vermalen meelworm in een snack te eten kregen. Vervolgens werd onderzocht óf en bij welke hoeveelheid er een allergische reactie optrad.

Voedselallergie genezen

Ongeveer 2 tot 4% van de mensen heeft een voedselallergie. De behandeling van voedselallergie bestaat op dit moment voornamelijk uit het vermijden van voedingsmiddelen met stoffen waarvoor de consument allergisch is. Dit is voor allergische consumenten en hun omgeving een grote last, terwijl het vermijden van de stoffen waar men allergisch voor is vaak niet goed mogelijk is. Het gevolg kan zijn dat de betreffende stoffen toch gegeten worden en er een onverwachte allergische reactie volgt, die zelfs dodelijk kan zijn. Per 1 januari 2016 is TNO gestart met een Shared Research Programma op het gebied van voedselallergie. Hierin wordt onder andere onderzoek gedaan naar het voorkomen dat nieuwe sterk allergene eiwitten of producten in onze voeding geïntroduceerd worden. Het doel is om de impact van voedselallergie te verminderen en mogelijk zelfs voedselallergie te voorkomen of te genezen.

Ons werk

Voedselallergie

Voedselallergie kan een levensbedreigende reactie veroorzaken. Onderzoek toont ook aan dat de aandoening grote impact heeft op de kwaliteit van leven. Daarbij krijgen veel mensen met voedselallergie te... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. Geert Houben

  • voedselallergie
  • allergie
  • voedingstoxicologie
  • immunotoxicologie
  • Risicobeoordeling en risicomanagement
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.