nieuws

Diplomatie voor Wetenschap, Technologie en Innovatie: lessen uit het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland voor Nederland

23 mei 2017

In navolging van de productieketens worden ook R&D en innovatieketens in toenemende mate internationaler georganiseerd. Als gevolg van deze ontwikkeling is het de vraag of het Nederland lukt om internationaal aantrekkelijk te blijven voor wetenschap, technologie en innovatie (WTI). Als input voor het advies “WTI-Diplomatie - Offensief voor internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie” van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie heeft TNO de werking van WTI-diplomatie in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland in kaart gebracht. Op basis daarvan zijn lessen voor Nederland geïdentificeerd over hoe ons land internationaal aantrekkelijk kan blijven.

Met literatuuronderzoek en interviews met beleidsmakers en stakeholders in de het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland heeft TNO in kaart gebracht hoe zij diplomatie inzetten om (i) kennis te vergroten door het aantrekken van R&D intensieve bedrijven en onderzoeks-, ontwikkel- en innovatietalent; (ii) internationale samenwerking te bevorderen; en (iii) kennis, kunde en innovaties in het buitenland te ‘verkopen’.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een diepgaande analyse van de wijze waarop de beide landen vanuit de overheid in samenwerking met andere stakeholders, waaronder universiteiten en het bedrijfsleven, diplomatie gericht inzetten en met verschillende instrumenten ondersteunen. In het bijzonder is gekeken naar de geformuleerde doelen en prioriteiten in de nationale strategieën en hoe deze zijn vertaald in beleidsinstrumenten, alsook de impact op de aantrekkelijkheid van de landen voor R&D, talent, academisch onderzoek, technologie en innovatie en de ‘export’ van kennis, kunde en innovatie.

Lees het rapport: Diplomatie voor wetenschap, technologie en innovatie

Lezen
Expertise

Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers... Lees verder
Nieuws
Contact

Arjen Goetheer

  • innovatiebeleid
  • strategie
  • foresight
  • innovation hubs
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.