nieuws

TNO en NLR ondersteunen Defensie met onderzoek naar de mogelijkheden van simulatie-netwerk

16 mei 2017

TNO en NLR gaan Defensie ondersteunen met het onderzoeken van de mogelijkheden van een simulatie-netwerk. Met deze nieuwe mogelijkheden kan Defensie besparen op opleiding en training (O&T) en kunnen militairen beter worden voorbereid op het uitvoeren van missies. Dit project, MTDS (Mission Training through Distributed Simulation) genaamd, draagt bij aan de samenwerking en veiligheid van manschappen en effectiever gebruik van materieel. Genoemde partijen hebben op de ITEC-beurs te Rotterdam op 16 mei een contract ondertekend. MTDS heeft een looptijd van vier jaar. Het betreft een investering van 5.7 miljoen euro.
Van links naar rechts: Mark van Venrooij - Divisie Manager Aerospace Systems, NLR, Robert Le Fèvre - Directeur Missions & Operations, Defensie en Veiligheid, TNO en Kolonel Jan Christiaan Dicke - Hoofd Kennis & Innovatie, Directie Plannen, Ministerie van Defensie

Het MTDS-project heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een effectieve en toekomstgerichte Nederlandse krijgsmacht, door trainingsomgevingen aan te bieden die optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van gedistribueerde simulatie. Daarmee bespaart Defensie op trainingskosten, kan ze missies effectiever uitvoeren en de veiligheid van manschappen beter waarborgen.

Militaire missies vinden plaats in samenwerking- en coalitieverband. Met behulp van innovatieve technologie kunnen simulaties ‘gedistribueerd’, dus op meerdere plekken tegelijk worden uitgevoerd en kunnen de verschillende coalitiepartners gezamenlijk trainen. Zo kan flink op trainings- en voorbereidingskosten bespaard worden. Daarbij komt dat de omgeving waarin missies plaatsvinden steeds complexer wordt, in de zin dat het operationele gebied groter wordt en ook het aantal dreigingen toeneemt vanuit de lucht en vanaf de grond. Nieuwe platformen, zoals gevechtsvliegtuigen beschikken daarnaast over steeds geavanceerdere sensor-systemen om dreigingen te detecteren. Vanwege de kosten, randvoorwaarden en de complexiteit van de omgeving kan met dergelijke systemen en platformen onvoldoende in een live-omgeving worden geoefend.

TNO en NLR gaan onderzoek doen naar een simulatie-infrastructuur  waarmee Defensie snel en gericht een missie kan simuleren, als onderdeel van een gedistribueerd internationaal simulatie-netwerk. Dat houdt onder andere in dat ze bouwstenen aanleveren voor het ontwikkelen van scenario’s voor het hergebruik van scenario’s en van modellen van woonomgevingen en militair materieel. Ook kunnen cyberdreigingen gerepresenteerd worden en kunnen waarborgen ingebouwd worden voor het op elkaar aansluiten van simulatieomgevingen.

Roadmap

Operations & Human Factors: Een effectieve, efficiënte en flexibele krijgsmacht

Mensen halen graag het beste uit zichzelf. Door deze persoonlijke opbrengsten zo groot mogelijk te maken én de interactie met anderen te verbeteren, komen wij tegemoet aan een van de grootste uitdagingen... Lees verder
Nieuws
Contact

Jaap Middelburg

  • training
  • missiepreparatie
  • oefenondersteuning
  • virtuele missie gebieden
  • onbemande systemen
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.