nieuws

TNO publiceert strategisch plan 2018-2021

”Vliegwiel voor innovatie in Nederland” • 16 mei 2017

De titel ‘Vliegwiel voor Innovatie in Nederland’ van het strategisch plan 2018-2021 van TNO geeft de ambitie en taakopdracht aan die TNO zich de komende jaren heeft gesteld. De kern van wat TNO doet, is het realiseren van impact: de toepassing van door TNO ontwikkelde kennis . Om dat te realiseren moeten kennisportfolio en -programmering naadloos aansluiten bij die van onze klanten en partners. Relevante externe ontwikkelingen en specifieke agenda’s zijn daarom het startpunt van dit strategisch plan en de keuzes die TNO maakt.

TNO richt zich op vijf domeinen: industrie, gezond leven, defensie & veiligheid, energie en leefomgeving. Binnen deze vijf domeinen focust TNO zich in het bijzonder op een aantal speerpunten: onderwerpen afgeleid van majeure maatschappelijke en technologische ontwikkelingen waar TNO een unieke en onderscheidende kennisbasis heeft. en ‘thought leader’ is. Daarnaast zal technology transfer, het via spin offs en licenties naar de markt brengen van TNO-kennis, met prioriteit worden ingevuld.

Multidisciplinariteit als kracht

Paul de Krom, CEO: “De multidisciplinariteit van TNO is één van onze grootste toegevoegde waarden bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.” Innovatie vindt vooral plaats op de kruispunten tussen verschillende wetenschappelijke disciplines, in langjarige samenwerkingsverbanden met onderliggende financiering. “TNO wil in 2021 hét vliegwiel zijn voor innovatie in Nederland. Uitgaand van de vraag uit de samenleving zoekt TNO in samenwerking met de beste partners naar  integrale oplossingen”, aldus de TNO bestuursvoorzitter in het strategisch plan.

Grootschalige en langjarige samenwerkingsverbanden

TNO wil in lijn daarmee de strategische relaties met ministeries, topsectoren, universiteiten en bedrijfsleven (zowel grootbedrijf als mkb) versterken en uitbreiden. Daartoe zal het aantal grootschalige en langjarige samenwerkingsverbanden de komende jaren verder worden uitgebreid, onder andere via zogenoemde ‘Joint Innovation Centres’ zoals bijvoorbeeld  “Leefstijl als Medicijn” samen met LUMC. Paul de Krom:  “TNO werkt voor de academische aansluiting graag samen met de kwalitatief beste partner, dus de faculteit van een binnenlandse of buitenlandse universiteit die het beste is op een onderzoeksgebied. Dat kan per onderwerp en naar verloop van tijd verschillen.”

Lees het strategisch plan ‘Vliegwiel voor Innovatie in Nederland’

Lezen
Algemeen

Missie en strategie

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3200... Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.