nieuws

Project CO2 voor Energieopslag (EnOp)

08 jun 2017

TNO werkt aan technologieën om met direct gebruik van zonlicht, CO2 om te zetten in energiedragers en specialty chemicals.

Wij produceren te veel CO2, en veroorzaken daarmee klimaatverandering door opwarming van de aarde. Gebruik van CO2 als koolstofbron of als middel voor chemische energieopslag kan hier een oplossing bieden. In het project ‘CO2 voor Energieopslag’ (EnOp) worden systemen ontwikkeld voor energieopslag met CO2 en worden slimme materialen ontwikkeld op basis van CO2.

Volg de ontwikkelingen op www.projectenop.eu of neem contact op.

Nieuws

Dr. Pascal Buskens

Contact

Dr. Pascal Buskens

E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.