nieuws

Project Energie Efficiëntie (EnEf)

08 jun 2017

TNO werkt aan technologieën en producten die de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving drastisch reduceren.

Om in de toekomst Europa op een betrouwbare en betaalbare manier van energie te blijven voorzien, is het niet alleen belangrijk het aandeel duurzame energie snel te verhogen, maar ook te kijken naar energiebesparing. Het Interreg project EnEf (Energie Efficiëntie) heeft dit laatste tot doel, en richt zich op twee belangrijke energieverbruikers: de gebouwde omgeving en de chemische industrie.

Met een aandeel van meer dan 40% in het totale energieverbruik binnen Europa, kan de gebouwde omgeving met recht een grootverbruiker aan energie worden genoemd.  Met name het verwarmen van huizen en kantoorgebouwen in de winter en het koelen in de zomer kost veel energie. Binnen EnEf worden slimme nanogestructureerde coatings ontwikkeld voor gebruik op ramen. Deze coatings herkennen of het zomer of winter is, en bepalen zo zelfstandig of het verstandig is om warmte door te laten of tegen te houden. Natuurlijk zonder dat de gebruiker daar iets van ziet. Zo ontwikkelen we het raam van de toekomst dat een belangrijke bijdrage zal leveren aan het terugdringen van het energieverbruik in de gebouwde omgeving, en regio’s en steden zal helpen hun doelstellingen m.b.t. energieneutraliteit tijdig te realiseren.

Volg de ontwikkelingen op www.projectenef.eu of neem contact op.

Nieuws

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.