nieuws

TNO ontwikkelt aanpak Circulaire Economie voor Chinese havenautoriteit

Minister Kamp aanwezig bij ondertekening samenwerkingsproject Dayawan • 08 jun 2017

Hoe kun je de industrie laten groeien in een zich snel ontwikkelende Chinese haven en hoe stimuleer je dat de input van de ene industrie de reststromen van een andere kan gebruiken? TNO start samen met de Guangdong Association for Circular Economy een project om dit tot stand te brengen voor de bestaande haven in Dayawan, een uitgebreid havengebied met zware petrochemische industrie. De samenwerkingsovereenkomst is vandaag in het bijzijn van minister Kamp in China getekend door Paul van Ruiten, Directeur Milieu en Duurzaamheid van TNO, en mevrouw Sihui Zeng namens de heer Li Zhou, Directeur van de van de Guangdong Association of Circular Economy and Resoures Comprehensive Utilisation.

De eerste fase van deze beoogde langjarige samenwerking duurt een jaar en bestaat uit twee delen: een model voor de samenhang en mogelijke symbiose tussen de industriële productie, grondstoffen efficiency en minimalisering van emissies. Daarnaast het ontwikkelen van een dashboard voor beslissingsondersteuning die inzicht biedt in de effecten van het invoegen van nieuwe chemische processen. Met behulp van modellen interpreteert TNO grondstofstromen en verrijkt de uitkomsten met kennis van de meest recente innovaties. De verwachting is dat Nederlandse universiteiten met ervaring op dit terrein, zoals de Technische Universiteit Delft, ook kunnen bijdragen aan dit project.

Impact circulaire economie meten

Het doel van het project is om een bijdrage te leveren aan de groei van de economie door effectiever met grondstoffen om te gaan. TNO gebruikt kennis die in Europa ontwikkeld is om de vele aspecten van een circulaire economie inzichtelijk te maken. De experts gaan gegevens verzamelen die inzicht geven in de samenhang tussen de verschillende processen in dit petrochemische cluster. De data en modellen van TNO op het gebied van grondstofstromen, (bij)producten, afvalstromen en de lokale economie helpen de havenautoriteit van Dayawan bij het nemen van belangrijkste beslissingen in de ontwikkelingen van het havengebied in de gemeente Huizhou. Bovendien krijgen de autoriteiten inzicht in de impact ervan op het milieu en de bestaande infrastructuur. Denk daarbij aan de relatie tussen de productie van de industrie, de bijproducten, de energiestromen en de emissies.

Uitdagingen stedengroei integraal aanpakken

Paul van Ruiten, Directeur Sustainability van TNO: “Een voorbeeld van de activiteiten en hun impact is de samenhang tussen industrie, logistiek en de luchtkwaliteit. Bijproducten direct lokaal gebruiken in plaats van transporteren, is efficiënt voor de bedrijven en goed voor het milieu. De kennis die TNO in China toepast en verder ontwikkelt, kunnen we ook weer toepassen in de Nederlandse havengebieden en steden. Op het gebied van steden en milieu is China bij uitstek het land om actief te zijn. In de komende jaren groeien de steden hier het hardst van de hele wereld. De Chinese autoriteiten zijn zich ervan bewust dat, om die groei in goede banen te leiden, een aantal grote uitdagingen op het gebied van leefkwaliteit, veiligheid en economie integraal moeten worden aangepakt.“

Huizhou Petrochemie Cluster

Het Huizhou petrochemische cluster in Dayawan is al sinds de stichting gericht op grondstoffenefficiency. Vanuit de principes van reuse, reduce en recycle werkt het vanaf 2011 aan de transitie naar een circulaire economie. De raffinage genereert 12 miljoen ton aan verschillende olieproducten per jaar en heeft een ethyleen productie van 950 duizend ton. De midstream en downstream processen in het gebied gebruiken deze productie als input. Het cluster is opgebouwd rondom twee grote ondernemingen: de China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) en CSPC, een joint venture van CNOOC en Shell Petrochemical Company Limited en een groot aantal petrochemische projecten en 25 utility projecten. Met behulp van een gericht investeringsprogramma wil de provincie Guangdong de capaciteit aanzienlijk laten groeien en hiermee de regio economisch versterken en werkgelegenheid creëren.

Roadmap

Environment & Sustainability: van meten en monitoren naar managen van het milieu

Het duurt niet lang meer of we hebben in ons land een fijnmazig meetnetwerk om permanent vast te stellen hoeveel uitstoot van welke schadelijke stoffen zich waar voordoet en wat de bron is. ICT en sensortechnologie... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.