nieuws

Toekomstbestendig energiesysteem voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

08 jun 2017

Voor de energietransitie hebben we een energieysteem nodig dat energie kan uitwisselen tussen gas, electriciteit en warmte en dat verbruik en productie van energie kan afstemmen. Het huidige energiesysteem zal dus moeten veranderen. In de visie Smart Multi Commodity Grid die TNO samen met anderen heeft ontwikkeld vindt dit geleidelijk plaats vanuit een gebiedsgerichte aanpak. Behoeften van gebieden staan centraal in een programmatische aanpak.

Onze energievoorziening is in transitie. Hoe het energielandschap er precies uit komt te zien weten we niet, maar de richting van de beweging is bekend. De transitie van het energiesysteem naar een duurzaam energiesysteem zit op meerdere onderdelen: van fossiel naar duurzaam, van centraal naar decentraal, van een paar energiedragers (olie, kolen en gas) naar een grotere verscheidenheid (waterstof, warmte, ammoniak) , van consumenten naar prosumers, van eenrichting naar tweerichtingen, van paar grote spelers naar vele kleintjes. Het huidige systeem kan met deze veranderingen niet goed omgaan, het is daarom van groot belang dat we het energiesysteem gereedmaken voor de toekomst.
De term Smart Multi Commodity Grid adresseert de verbinding die gemaakt wordt tussen nieuwe duurzame en bestaande energiebronnen, opslagsystemen, conversies en eindgebruik en vormt het toekomstbestendig energiesysteem. Daarmee kan energie tussen verschillende energiedragers worden uitgewisseld en kan afstemming plaatsvinden tussen verbruik en productie. Het Smart Multi Commodity Grid is dus veel meer een systeem dan een grid. Het gaat uit van:

  • Slimme energie-infrastructuren (inclusief de vervoerssector)
  • Een diversiteit aan energiedragers die vanuit verschillende grids aangevoerd, opgeslagen, omgezet en gebruikt worden
  • Een intelligente en slimme faciliterende ICT infrastructuur
  • Een integraal ontwerp en getrapt realisatie (van klein clusters naar regionale energie-uitwisseling)

De transitie van fossiele energie naar duurzame energie heeft ook gevolgen voor de economie. Door het toekomstbestendige energiesysteem op voldoende grote schaal, met voldoende tempo en met langjarig commitment vanuit de triple helix te realiseren kan deze ontwikkeling ook bijdrage aan de ontwikkeling van een op duurzaamheid gebaseerde economie. Daarmee faciliteert het niet alleen de energietransitie maar ook economische ontwikkeling.

Het SMCG is een visie die TNO met bijdragen van Alliander en gemeente Den Haag heeft ontwikkeld en inmiddels breed gedragen wordt in de Metropool Regio Rotterdam – Den Haag en daarbuiten. Het is een belangrijke pijler in Watt Anders Energieagenda 2016 2020 - 2050 van de Provincie Zuid Holland en in de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Op verzoek van de Energie Innovation Board (EIBoard) heeft TNO samen met Siemens, Provincie Zuid-Holland, Engie, Stedin, TU Delft, Alliander en InnovationQuarter een werkprogramma opgesteld. Eerste stap in dit programma is ‘matchmaking’ tussen projecten en gebieden in de provincie Zuid-Holland.

Meedoen met deze innovatie?

Neem dan contact op met Nienke Maas en geef aan welke bijdrage je kan leveren

mail
Nieuws
Contact

Ir. Nienke Maas

  • governance
  • klimaatadaptatie
  • strategie en beleid
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.