nieuws

Toekomstig mobiliteitssysteem: naadloos gebruiken van mobiliteitsdiensten

12 jun 2017

Met de recente economische groei neemt ook het wegverkeer toe. Sinds eind 2014 nemen de files weer toe en de treinen zijn, met name in de spits op een aantal trajecten, heel vol. De verwachting is dat Het verlies van reistijd door files en andere congestie naar verwachting in 2021 zo’n 38% groter zijn  ten opzichte van 2015. Als we niet doen komt Nederland op de  middellange termijn al  vast  te staan en worden steden onbereikbaar.

Mobiliteit als dienst

In het paper "Mobiliteit is meer dan wegen bouwen” benadrukt TNO het belang van een integrale benadering van het mobiliteitssysteem. De integrale benadering levert op lange termijn een maximaal effect en biedt met een aantal kernelementen op de korte termijn direct resultaat. We schetsen de ontwikkeling dat automobiliteit en andere modaliteiten steeds meer bij elkaar komen. En dat de gebruiker meer centraal komt te staan. Mobiliteit als dienst. Betalen voor wat je zelf echt gebruikt. Dát wordt het kenmerk van het toekomstige mobiliteitssysteem.

Overwegingen toekomstig mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitssysteem van de toekomst zal minder gebaseerd zijn op autobezit maar meer op mobiliteitsdiensten. Een systeem waarin je zonder problemen van verschillende vervoersvormen gebruik kunt maken en naadloos kunt overstappen van de ene op de andere optie.
Speciale aandacht heeft hierbij het thema ‘betalen voor gebruik’ (ook wel rekeningrijden, beprijzen, kilometerheffing of ‘anders betalen voor mobiliteit’ genoemd), dat diverse politieke partijen in hun verkiezingsprogramma noemden.

Reisadvies op maat

Mobiliteit wordt een dienst, die je zelf inkoopt en waarbij je alleen betaalt voor gebruik op basis van een op maat gegeven persoonlijk reisadvies. Je kiest zelf op basis van prijs en verwachte reistijd hoe je reist en hoe lang je reis duurt. En of je nu van de fiets op de trein stapt, of van de (deel)auto in de bus, alle modaliteiten sluiten naadloos op elkaar aan. Wij noemen zo’n integrale benadering: Mobility as a Service.

Wilt u meer weten over de visie van TNO op mobiliteit? Download dan de whitepaper 'Mobiliteit is meer dan wegen bouwen'.

Downloaden
Nieuws

Ir. Paul van den Avoort

Contact

Ir. Paul van den Avoort

E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.