nieuws

Uitstel groot onderhoud A12 dankzij verjongingscrème

09 jun 2017

Rijkswaterstaat voorziet de A12 tussen Bunnik en Veenendaal dit weekend in beide richtingen van een 'verjongingskuur'. Het wegdek wordt voorzien van een ‘verjongingscrème’ die in het asfalt trekt en zorgt voor een kwaliteitsverbetering. Hiermee wordt het eerste groot onderhoudsmoment uitgesteld. Zes jaar geleden is TNO in opdracht van Rijkswaterstaat samen met partners een onderzoek gestart naar de verlenging van de levensduur van zoab (zeer open asfaltbeton) met verjongingsmiddelen.

Op de Nederlandse snelwegen is zeer open asfaltbeton (zoab) op dit moment het meest gebruikte asfalt. Zoab vermindert het verkeersgeluid en het opspatten van regen. Het bestaat uit een mengsel van gebroken grind, zand, vulstof en bitumen. Dit laatste is een stroopachtig bindmiddel, gemaakt van aardolie, dat ervoor zorgt dat de stenen in het asfalt aan elkaar blijven zitten. Het ontstaan van wegdekschade na enkele jaren valt echter niet te voorkomen.

Verjongingscrème

Bijna 6 jaar geleden zijn Rijkswaterstaat, TU Delft en TNO samen met aannemers Heijmans, BAM Wegen, Latexfalt en ESHA een onderzoek gestart naar de verlenging van de levensduur van zoab. Met onderzoek op een aantal snelwegen waar testvakken zijn aangelegd, is aangetoond dat met het aanbrengen van nieuw hechtmiddel, kleine scheurtjes in het asfalt geheeld worden. Hierdoor wordt het bitumen (teer) in het asfalt opgepept en aangevuld, waardoor de steentjes in de deklagen minder snel loslaten. Resultaten tot dusver tonen aan dat de levensduur van het zoab met drie jaar verlengd wordt door deze toepassing. Een dergelijke verjongingscrème betekent een besparing op onderhoudskosten, minder verkeershinder en het is een milieuvriendelijkere manier van wegbeheer. Voordelen voor de weggebruiker zijn minder en kortere wegafsluitingen.

Onderhoudstechnieken

TNO richt zich met name op het beoordelen en valideren van deze reparatiemiddelen en technieken. Deze kunnen vroegtijdig worden ingezet en zo de uiteindelijke levensduur met zo´n dertig procent verlengen. Zo kunnen onderhoudskeuzes worden afgewogen op veel meer dan alleen aannemingsprijs. TNO ontwikkelt ook methoden om onderhouds- en reparatiemomenten verder uit te stellen, door wegen al bij aanleg beter te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Het gaat dan bijvoorbeeld om de invloed van lucht, uv-straling, water en vuil.

Tijdelijke verkeershinder A12

Het zoab van de A12 tussen Bunnik en Veenendaal wordt tot en met 11 juni in beide richtingen voorzien van verjongingscrème. Een traject van zo'n 48 km wordt met het middel behandeld. De nieuwe beschermlaag zorgt tijdelijk voor minder stroefheid van het asfalt. Daarom is de snelheid tijdelijk verlaagd naar 90 km/h. Door belasting van het verkeer komt de stroefheid weer op peil.

Ons werk

Asfalt en wegenbouw

Nederland heeft een van de dichtst vertakte wegennetten ter wereld. Van dit gehele netwerk is zo'n 130.000 kilometer verharde weg. TNO werkt aan het betrouwbaar en nauwkeurig voorspellen van de levensduurprestaties... Lees verder
Kennis

Infrastructuur Nederland

De Nederlandse infrastructuur bestaat uit (spoor)wegen en kunstwerken, zoals sluizen, bruggen en tunnels. Deze infrastructuur draagt onze samenleving en economie. Terwijl de bestaande infrastructuur veroudert,... Lees verder
Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.