nieuws

Van Aruba tot Ameland: de energietransitie versnellen

13 jun 2017

Ameland heeft de ambitie al in 2020 de meeste energie zelf duurzaam op te wekken. Het eiland wil voorop lopen in de transitie van fossiele naar duurzaam opgewekte energie. TNO draagt daar met unieke kennis en ervaring aan bij.

Dat doen we in het Convenant Duurzaam Ameland met de gemeente Ameland, Eneco, GasTerra, Hanzehogeschool Groningen/EnTranCe, Liander, NAM en Philips Lighting. Ook de Amelanders zelf zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van een innovatief energienet.

Voor TNO past deze samenwerking in tal van andere initiatieven waar we, nationaal en internationaal, bij betrokken zijn of die we zelf hebben geïnitieerd. Zo zijn we al jaren actief op een ander (ei)land binnen ons Koninkrijk, Aruba, om binnen enkele jaren een duurzame energievoorziening te realiseren.

In Groningen hebben we begin 2017 de HESI-faciliteit (Hybride Energie Systeem Integratie) open gesteld waar bedrijven in realistische omstandigheden hun innovaties kunnen beproeven om een intelligent en flexibel energiesysteem dichterbij te brengen.

Crux van al deze initiatieven is de energietransitie te versnellen. Het gaat erom dat alle betrokken partijen, netbeheerders en energieleveranciers, overheden en burgers, kennisinstellingen en start-ups, de handen ineen slaan om onze energievoorziening te verduurzamen. TNO stimuleert en ondersteunt initiatieven om te experimenten met slimme technieken, systemen en apparatuur. Daarbij gaan we uit van een integrale benadering waarin we opwekking, distributie, opslag en conversie in samenhang bezien. We werken hiertoe nauw samen met toonaangevende partijen in binnen- en buitenland.

Thema

Een duurzame toekomst is de enige toekomst

De ambitie van ECN part of TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. De... Lees verder
Nieuws

Ir. Richard Westerga

Contact

Ir. Richard Westerga

E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.