nieuws

Buurtlab Groningen: samenwerken aan een fijne en veilige buurt

05 jul 2017

Buurtlab Groningen, een nieuwe proef van TNO, politie en de gemeente, is open voor deelname. Buurtlap richt zich op samenwerking met Groningse studenten en Stadjers om een fijne en veilige buurt te creëren. Naast ontmoetingen op straat en de reguliere ontmoetingsplekken in de omgeving, worden sociale media kanalen ingezet zoals Facebook of Twitter, maar ook een speciaal voor deze proef ontwikkelde app.

De proef richt zich op de thema’s geluidsoverlast en woninginbraken in de Korrewegwijk en de Schildersbuurt. Tijdens de proef zoeken we contact met bewoners en wisselen we onderling ervaringen en ideeën uit. Dit gebeurt via sociale media via Facebook of Twitter en een speciaal ontwikkelde app, maar ook traditioneel op straat en op andere ontmoetingsplekken in de leefomgeving.

Tijdens de proef vragen de partijen aan bewoners om goede voorbeelden en verbeterpunten aan te dragen: Wat vind je nu echt relevant in het samenwerken aan veiligheid en leefbaarheid in je eigen buurt? Waarvoor voelt een ieder zich verantwoordelijk? Wat kun je zelf doen? Het doel hiervan is om te onderzoeken of meer samenwerking in de preventieve fase een positief effect heeft op (het gevoel van) veiligheid en wederzijds begrip en vertrouwen in de buurt. Dit wordt ook wel ‘community policing’ genoemd.

Start KEI-week

Buurtlab Groningen start tijdens de KEI-week in augustus en duurt tot en met november. Tijdens die periode is er een aantal campagnes en een aantal activiteiten waarin de samenwerking tussen studenten, Stadjers, politie en gemeente nader wordt onderzocht.

Europese samenwerking: ‘Next generation community policing’

De Groningse proeftuin Buurtlab is onderdeel van het Europese project INSPEC2T dat zicht richt op ‘next generation community policing’. Het project voert in vijf steden in Europa onderzoek uit. Naast Groningen zijn dit Belfast, Lancashire, Valencia en Egnomi.

Deelname aan Buurtlab Groningen

Interesse? Meld je dan nu aan!

naar formulier
Nieuws

Ir. Arnout de Vries

Contact

Ir. Arnout de Vries

  • Sociale Media
  • opsporing
  • intelligence
  • burgerparticipatie
  • cocreatie
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.