nieuws

Contouren Smart Industry 2018-2021 aangeboden aan minister Kamp

07 jul 2017

Programmabureau Smart Industry bood demissionair minister Henk Kamp 6 juli de contouren van de Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021 aan. Hierin de ambities en speerpunten met betrekking tot het verder professionaliseren en verankeren van de Smart Industry campagne om Nederland als modern industrieland naar een hoger niveau te tillen.

Meerwaarde smart oplossingen

Nederland staat voor een groot aantal transities, zoals de energietransitie, de digitalisering en de circulaire economie. Grote industrielanden en concurrerende EU-landen investeren fors in de digitalisering van de industrie. Nederland staat in de top van technologische landen in de wereld, maar om onze sterke positie veilig te stellen, onze welvaart en werkgelegenheid structureel te versterken en de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst succesvol aan te kunnen blijven gaan, is het belangrijk verder te investeren in de Smart Industry van Nederland. Een gezonde (maak)industrie hoort daarbij. Arnold Stokking, Managing Directeur Industry bij TNO en een van de stuurgroepleden van het Programmabureau Smart Industry: “Smart Industry heeft enorm veel in beweging gebracht. De bewustwording is veel groter geworden, bij bedrijven en publiek. De specifieke fieldlabs zijn en blijven daarin erg belangrijk omdat alle partijen daar ervaring opdoen en de meerwaarde van smart oplossingen toegepast wordt. Zeer veel bedrijven zijn daar inmiddels bij betrokken. De urgentie van de campagne “Smart Industry” blijft onverminderd hoog. De volgende stap moet nu gezet worden: het verder professionaliseren en verankeren van de Smart Industry campagne voor de industrie in het innovatiesysteem van Nederland. Deze Agenda 2018-2012 met het bijbehorende commitment van bedrijfsleven en overheid is nodig om op diverse onderwerpen de ambitie te verhogen.”  

Huidige Actieagenda verder professionaliseren

In de contouren van de Implementatieagenda, een opmaat naar de definitieve Implementatieagenda Smart Industry 2018- 2021 die eind november 2017 wordt uitgebracht, staan de ambities en speerpunten beschreven om de huidige Actieagenda verder te professionaliseren en daarbij nog meer samen te werken met de verschillende partners. Bedrijven, kennisinstellingen, scholen, regio’s, overheden en branches worden dan ook uitgenodigd om mee te sturen en mee te organiseren.

Voor meer informatie zie Contouren Implementatieagenda Smart Industry 2018- 2021 en www.smartindustry.nl

Thema

Industrie: ‘Innoveren voor werkgelegenheid, welvaart en welzijn’

De Nederlandse Industrie hoort bij de wereldtop. Onze industrie, haar toeleveranciers en gerelateerde (ICT-)diensten leveren een belangrijk aandeel in onze export (80%) en creëren hoogwaardige werkgelegenheid.... Lees verder
Nieuws
Contact
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.