nieuws

Meer zzp’ers positief over financiële situatie

Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en CBS • 11 jul 2017

Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn vaker positief over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Daarnaast is het merendeel van hen niet erg afhankelijk van hun grootste klant. Acht procent geeft aan vrijwel volledig afhankelijk te zijn van één opdrachtgever. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en het CBS, waaraan meer dan zesduizend zelfstandig ondernemers deelnamen.

Begin 2015 gaf 43 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan dat de financiële situatie van de onderneming goed tot zeer goed was. Begin 2017 was dit 47 procent. Ook zijn ze in 2017 iets vaker tevreden met hun inkomen en werkzekerheid (het kunnen vertrouwen op voldoende opdrachten). Vooral in de bouw zijn ondernemers zonder personeel vaker positief over de  financiële situatie van hun onderneming, hun inkomen en hun werkzekerheid. Het percentage zelfstandig ondernemers zonder personeel dat de financiële situatie van hun onderneming als matig tot slecht beschouwt, is licht gedaald van 27 tot 24.

Hoewel de financiële situatie naar eigen zeggen is verbeterd, geven veel ondervraagden aan dat sparen voor het pensioen en het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kostbaar is.

8 procent vrijwel volledig afhankelijk van grootste klant

Bijna twee derde van de zelfstandig ondernemers zonder personeel is in beperkte mate (tot 40 procent van de omzet) financieel afhankelijk van één klant. Bij ongeveer één op de vijf is dat in grotere mate het geval: 12 procent is namelijk in belangrijke mate (60 tot 90 procent) afhankelijk van één klant en ruim 8 procent (bijna) volledig (90 tot 100 procent). Dit laatste speelt met name in de landbouw, waar het voor bijna 30 procent van de ondernemers zonder personeel geldt. Daarentegen verkeert in de bouw 3 procent in een dergelijke positie. Daarnaast had iets meer dan een vijfde van de zelfstandig ondernemers zonder personeel het afgelopen jaar drie klanten of minder.

Gebruik digitale platforms en sociale media beperkt

Ongeveer 5 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel geeft aan via digitale platforms (zoals werkspot of freelancer.nl) klanten te werven. Een kwart gebruikt ook social media zoals Facebook en LinkedIn. Dat zijn vooral degenen die jonger zijn dan 45 jaar, vrouwen en degenen die in de recreatie werkzaam zijn. Nieuwe klanten werven via het directe netwerk komt nog altijd het vaakst voor (meer dan 70 procent). Binnen het directe netwerk zijn zowel eerdere klanten als andere zelfstandigen van belang. Vooral in de bouw en zakelijke dienstverlening helpen zelfstandigen elkaar vaak aan werk. De eigen website is ook een belangrijk middel om klanten te werven.

CBS en TNO publiceren vandaag de resultaten van de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA). De ZEA is een onderzoek naar de werksituatie van zelfstandig ondernemers in Nederland. TNO en CBS voeren de ZEA gezamenlijk uit, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Cijfers over de zelfstandig ondernemers in 2017 vindt u in de factsheet. Het rapport met de resultaten op hoofdlijnen en de factsheet, vindt u hier: www.monitorarbeid.nl/databronnen/zea

Voor meer informatie over de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van werknemers, zie www.monitorarbeid.nl/databronnen/nea

Nieuws

Kwart zzp’ers heeft geen pensioenvoorziening

11 juli 2017
Eén op de vier zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft naar eigen zeggen geen pensioenvoorziening getroffen. De meest genoemde reden is dat ze dit niet kunnen betalen. Een vergelijkbare reden geven... Lees verder
Ons werk

Monitoring van de arbeidssituatie

Hoe beïnvloeden maatregelen de gezondheid of de productiviteit? Wegen de kosten tegen de baten op? Treffen werkgevers meer maatregelen om langer doorwerken te faciliteren? De arbeidssituatie van Nederland... Lees verder
Nieuws
Contact

Mr. Kees Nanninga

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.