nieuws

Emissie mobiele werktuigen in praktijk hoger dan limietwaarde wettelijke laboratorium test

TNO adviseert praktijkgebruik bouwmachines mee te nemen in testprocedure voor typekeuring • 30 okt 2018

De laatste jaren is duidelijk geworden dat personenauto’s met dieselmotor in de praktijk meer schadelijke NOx uitstoten dan op grond van de typekeuring verwacht mag worden. Door een gebrek aan praktijkdata, was het nog onduidelijk of dit ook het geval is voor mobiele werktuigen.  Terwijl op basis van de wettelijke emissielimieten ingeschat wordt dat mobiele werktuigen ongeveer 10% van de NO2-concentratie en 9% van de CO2 uitstoot op knelpunten veroorzaken. In opdracht van Topsector Logistiek en Emissieregistratie heeft TNO de inzet en emissies van een aantal bouwmachines gemonitord.  De praktijkmetingen laten zien dat de NOx-emissie in de praktijk circa 20% tot 350% hoger is dan de limietwaarde van de laboratoriumtest.

Monitoring

Door het gebrek aan praktijkdata was het tot nu toe onbekend of de wetgeving de emissies bij normaal praktijkgebruik van bouwmachines goed afdekt. TNO heeft in opdracht van Topsector Logistiek en Emissieregistratie de inzet en emissies van vier gangbare bouwmachines gemonitord. In totaal zijn er in Nederland circa 115.000 mobiele werktuigen. Uit de verkregen praktijkdata blijkt dat de inzet en de emissies van de bouwmachines afwijken van de huidige verwachting. Met name de NOx emissies kunnen hoger uitvallen.

Hogere emissies van mobiele voertuigen in de praktijk

De inzet en emissies van vier moderne en gangbare bouwmachines zijn tijdens normaal gebruik gemonitord: twee graafmachines, een laadschop en een tractor. De praktijkmetingen wijzen uit dat de NOx-emissie in de praktijk circa 20% tot 350% hoger is dan de limietwaarde van de laboratoriumtest. De hogere emissies hangen deels samen met de inzet van de bouwmachines. Gedurende 18% tot 57% van de tijd draaien deze namelijk stationair. Dit stationaire gebruik is verantwoordelijk voor de helft van de totale NOx-emissies.

Nieuwe meetmethodiek voor de typekeuring benodigd

Bouwmachines worden in de praktijk anders ingezet dan in de wettelijke testprocedure wordt verondersteld: het aandeel stationair draaien is bijvoorbeeld veel hoger dan waar in de typekeuringstesten rekening mee wordt gehouden. Aanbevolen wordt om aanvullende eisen toe te voegen aan de testprocedure voor de Stage V emissiewetgeving. Een goede optie hiervoor is, net zoals bij het wegtransport, de ontwikkeling van een In Service Conformity (ISC) procedure. Volgens deze procedure moet de machine in de normale praktijk getest worden.

De resultaten bieden niet alleen handelingsperspectief aan wetgevers, maar ook aan producenten en gebruikers. Producenten hebben praktijkdata nodig om hun machines te optimaliseren voor de daadwerkelijke inzet. Daarnaast biedt de gevonden relatie tussen inzet en emissies gebruikers van bouwmachines de benodigde kennis om effectieve reductiemaatregelen op te zetten. Als de gebruikers het aandeel stationair draaien verminderen, dan kan tot ongeveer 10% brandstof en CO2 bespaard worden en ook kan tot de helft NOx uitstoot bespaard worden.

Lees ons rapport: Use of construction machines and the associated NOx and CO₂ emissions

Lezen
Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.