nieuws

Investeringen in vier TNO-laboratoria cruciaal voor energietransitie

15 okt 2018

Om de maatschappelijke opgave op energie- en klimaatgebied aan te gaan is dringend een impuls nodig in de hoogwaardige onderzoekinfrastructuur en testfaciliteiten. Dat geldt met name op de terreinen elektrochemische conversie van hernieuwbare elektriciteit, duurzame biobrandstoffen, warmte, en integratie van zonne-energie. Het ministerie EZK heeft daarom eerder in 2018 26 miljoen euro ter beschikking gesteld om de onderzoekinfrastructuur van vier laboratoria van ECN part of TNO in Petten uit te breiden. Dit betreft een Electrochemical laboratorium, een Sustainable Biofuels Technology laboratorium, een Warmte laboratorium en een Solar Energy laboratorium. De provincie Noord-Holland stelt dit jaar nog 14 miljoen euro beschikbaar voor het Solar Energy laboratorium. Vandaag presenteren staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland tijdens een werkbezoek aan Petten de nieuw te realiseren onderzoeksfaciliteiten.

Wilt u meer weten over hoe ECN part of TNO deze laboratoria gaat inzetten voor de energietransitie?

Neem contact op met Ton de Jong

Neem contact op
Van links naar rechts: gedeputeerde Jaap Bond, staatssecretaris Mona Keijzer en CEO van TNO Paul de Krom

Ton de Jong (Managing Director ECN part of TNO): “ECN part of TNO is samen met onze partners uit de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven iedere dag bezig met de energietransitie. Om snelheid in de transitie te behouden is investeren in de unieke onderzoekinfrastructuur blijvend noodzakelijk. Wij zijn erg blij dat we met de gelden die nu beschikbaar komen de energietransitie daardoor versnellen, de concurrentiepositie van Nederland versterken en de onderzoekslocatie aantrekkelijker maken voor onze wetenschappers en onze partners zoals het MKB.”

Citaat Jaap Bond (gedeputeerde Noord Holland): “Het beoogde Solar Lab van ECN part of TNO is belangrijk voor onderzoek naar duurzame energie en zorgt zo met de investeringen van EZK voor een stevige basis van het Energy-onderdeel  van de Energy & Health Campus in Petten. Met deze impuls krijgen onderzoekers de mogelijkheid op deze campus onderzoek uit te voeren. Dit kan uiteindelijk een bijdrage leveren aan versnelling van de energietransitie. De EHC campus krijgt met het beoogde Solarlab  een mooie uitgangspositie om behoud en versterking van bedrijvigheid, werkgelegenheid en een publieke functie in te vullen.”

Om welke laboratoria gaat het?

Het Elektrochemical laboratorium (Faraday laboratorium) richt zich op robuuste elektrolyse technologie.  Het gaat bijvoorbeeld om het met Nederlandse leveranciers benutten van elektrolysetechnologie voor de productie en de ingebruikname van waterstof en voor Nederlandse (industriële) eindgebruikers.

Het Sustainable Biofuels Technology laboratorium gaat zich  met de nieuwe gelden richten op een kostenreductie van duurzame biobrandstoffen. Dat gaat op basis van het optimaliseren van processtappen en de combinatie daarvan in efficiënte integrale biomassa-naar-biotransportbrandstof waardeketens. Daarnaast gaat het laboratorium zich richten op de inzet van laagwaardige biomassa(rest)stromen en co-productie van hoogwaardige chemicaliën en materialen (o.a. bioaromaten).

Het Solar Energy laboratorium richt zich op nieuwe high performance PV-cellen, -modules en -systeemconcepten voor diverse applicaties. En op esthetisch hoogwaardige integratie van PV in gebouwen, in infrastructuur en in het landschap.

Het Warmte Laboratorium (Carnot) heeft als focus om concepten voor een duurzame industriële warmtehuishouding te ontwikkelen, op te schalen en te testen. Samen met de technologieleveranciers cq apparatenbouwers en eindgebruikers ontwikkelen we de technologie van laboratoriumschaal tot demoschaal.

Thema

Energietransitie: Een duurzame toekomst is de enige toekomst

De ambitie van TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. Dit biedt het... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Ton de Jong

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.