nieuws

Is het haalbaar om bestaande industriële gasketels te elektrificeren?

17 okt 2018

Met deze vraag gaat een consortium bestaande uit Eneco, Cal trading, Huikeshoven,  LTO Glaskracht, MVO (ketenorganisatie voor oliën en vetten) onder leiding van ECN part of TNO deze week van start.

In Nederland staan ruim 5.000 gasgestookte vlamketels die warmte leveren aan industriële bedrijven, glastuinbouw, warmtenetten, blokverwarming gestapelde bouw en de utiliteit zoals ziekenhuizen. De inzet (aantal draaiuren per jaar en vermogen) verschilt sterk per situatie. Om de toenemende duurzame energie productie met fluctuerende energie bronnen zoals wind en zon te versnellen en te zorgen voor een aanzienlijke CO2 reductie zal er een steeds grotere behoefte ontstaan aan zowel additionele elektriciteitsvraag als ook flexibele elektriciteitsvraag op momenten van overschot aan goedkope groene stroom.

Om de baseload warmtevraag te elektrificeren zijn Power2heat opties zoals een warmtepomp en electroboilers. Voor de flexibele load zijn technieken met een hoger rendement (COP) op korte termijn nog te kostbaar qua investering.

ECN part of TNO en de projectpartners zien potentie in het omturnen van de bestaande industriële gasketels naar hybride ketels die flexibel kunnen opereren en reageren.

Retrofit

Schematische Gasvlampijpketel

Om gebruik te kunnen maken van het groeiende maar volatiele aanbod van duurzame elektriciteit is een overgangstechnologie nodig waarbij bestaande gasgestookte ketels geleidelijk aan geëlektrificeerd kunnen worden. Wij onderzoeken het concept waarbij de gasketels ‘in het werk’ geretrofit wordt. De ketel wordt voorzien met elektrische elementen en tevens van een geschikte regeling waarbij op elektriciteit kan worden overgeschakeld afhankelijk van het aanbod van duurzame elektriciteit. Van belang is dat deze retrofit oplossing kostencompetitief is en eenvoudig in uitvoering wordt zodanig dat het de drempel voor toepassing door bedrijven verlaagd. Issues die opgelost dienen te worden zijn o.a. de garantie en certificering voor hoge druk ketels en de beschikbare net aansluiting wat bij een aantal bedrijven limiterend is.

Resultaat

Wij gaan bij drie praktijkcases de retrofit toepassing onderzoeken. In de tuinbouw, in de gebouwde omgeving en in de industrie. Het resultaat moet inzicht geven wat de technische en economische randvoorwaarde zijn om dit op relatief korte termijn (<2 jaar) op grote schaal te realiseren. De resultaten komen begin 2019 beschikbaar.

Roadmap

Naar een CO2-neutrale industrie

TNO ontwikkelt oplossingen om de energiehuishouding van de industrie te verduurzamen door gebruik van onder meer warmtepompen, afvang van CO2 en ultra-diepe geothermie. Daarnaast werken we aan nieuwe energiebesparende... Lees verder
Kennis

Elektrificatie nodig voor CO2-neutrale industrie

Elektrificatie van productieprocessen is onontkoombaar om de industrie netto CO2-neutraal te maken. Uiteindelijk moeten de fossiele brandstoffen in de industrie volledig zijn vervangen door duurzaam opgewekte... Lees verder
Nieuws
Contact

Lennart van der Burg MSc

  • Waterstofexpert
  • Electrolyse
  • Warmtenetten
  • Energietransitie

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.