nieuws

North Sea Energy consortium onderzoekt toepassing waterstof op de Noordzee

18 okt 2018

De Noordzee is een belangrijk energietransitiegebied met de potentie om de duurzame energieprovincie van Nederland te worden. Het North Sea Energy programma start een nieuw onderzoeksprogramma met focus op de toepassing van waterstof voor het transporteren van energie uit windparken op de Noordzee en het balanceren van het energiesysteem.

Dit is inmiddels het derde onderzoek van het North Sea Energy programma. Het programma onder de naam “North Sea Energy 3” wordt uitgevoerd in een consortium van 25 partners, bestaande uit diverse gas- en windoperators werkzaam op de Noordzee toeleveranciers in de maritieme sector, onderzoeksinstellingen ECN part of TNO en New Energy Coalition, met financiële ondersteuning van TKI Nieuw Gas.

Het programma heeft als doel om maximale synergie te realiseren tussen de bestaande energieproductie op de Noordzee en de toekomstige offshore windparken, met focus op het ontwikkelen van een offshore elektrisch grid, gebruik van oude gasvelden voor CO2-opslag en de productie van waterstof op zee om energie van windparken op een efficiënte manier aan land te brengen via bestaande infrastructuur. In het programma wordt gewerkt aan een energie-atlas voor de Noordzee, en in deze fase worden technisch economische analyses gemaakt van met name de toepassing van waterstof voor energietransport, -conversie en -opslag op zee. De resultaten van het onderzoek moeten de ontwikkeling van robuust energiebeleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van de Noordzee als duurzame energiebron voor de periode 2023-2030 ondersteunen.

Door voort te borduren op de diverse bestaande studies die al verricht zijn over energie-systeemintegratie op de Noordzee, waaronder NSE 1 en NSE 2, wordt getracht te voorkomen dat suboptimale deeloplossingen worden toegepast. Op deze manier wordt beoogd de Noordzee als belangrijk energie transitiegebied optimaal te ontwikkelen. Terwijl in NSE 1 de focus lag op platformelektrificatie vanuit de windparken, en in NSE 2 een uitwerking is gedaan voor specifieke platforms op de Noordzee, zal in NSE 3 vooral gekeken worden naar de toepassing van waterstof voor het transporteren van energie uit windparken en het balanceren van het energiesysteem. In het programma wordt ook gekeken naar de interactie met andere functies in de Noordzee en ruimtelijke inpassing van nieuwe toepassingen als CO2-opslag en waterstofproductie en -opslag. Tevens wordt gekeken wanneer bij opschaling van deze toepassingen moet worden overgeschakeld van platformoplossingen naar energie-eilanden.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de verdere uitbouw van het North Sea Energy programma in een nationaal missie gedreven innovatieprogramma met als focus de lange termijn ontwikkeling van de Noordzee als duurzame energiebron voor Nederland, in samenwerking met de andere Noordzeelanden en de kustprovincies en haven industriële clusters.

Op het symposium Wind Meets Gas dat op donderdag 18 en vrijdag 19 oktober 2018 plaatsvindt, in de Martinikerk te Groningen, zal toelichting worden gegeven op het nieuwe onderzoeksprogramma over het toekomstige energiesysteem van de Noordzee.

Meer informatie over het project North Sea Energy, de resultaten van NSE 1 en NSE 2 en het consortium kunt u vinden op http://www.north-sea-energy.eu/index.html

De energie-atlas is te vinden op www.north-sea-energy.eu/atlas.html

Thema

Energietransitie: Een duurzame toekomst is de enige toekomst

De ambitie van TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. Dit biedt het... Lees verder
Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Naast zonne-energie, is windenergie... Lees verder
Roadmap

Naar een breed gedragen energietransitie

De energietransitie die moet uitmonden in een volledig duurzame energiehuishouding in 2050, vergt innovaties op zowel technisch als sociaal gebied. TNO levert bijdragen op beide terreinen zodat overheden,... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. ir. René Peters

  • Waterstof
  • Gas
  • LNG
  • Transitie
  • Offshore Energie

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.