nieuws

Belangrijke stap voor beoordeling van versterkende maatregelen in aardbevingsregio

02 nov 2018

BuildinG in Groningen was op 30 oktober het decor van een (unieke) bijeenkomst rondom de ontwikkeling van een beoordelingskader voor versterkende maatregelen.

Meer weten: www.building.nl

BuildinG Website

TNO ontwikkelt samen met het bedrijfsleven een effectieve testmethode voor bouwtechnische maatregelen in het Groningse aardbevingsgebied.

Okke Bronkhorst geeft toelichting bij de test op de triltafel

Het doel van deze testmethode is objectief het effect vast te stellen van de vele nieuwe, innovatieve maatregelen om de gevolgen van aardbevingen voor bouwconstructies te beheersen. Daarbij komt dat de methode speciaal voor de situatie in Groningen wordt toegesneden.

Op de triltafel is een mortelloos metselsysteem getest

Tijdens de bijeenkomst werd het effect van Groningse aardbevingen op het mortelloze metselsysteem ClickBrick van Daas Baksteen gemeten op de voor dit doel ontwikkelde triltafel. Met deze triltafel werd een aardbevingssignaal aangebracht op een gevelelement, precies zoals dat ook in een gebouw gebeurt. De afgelopen weken zijn op de triltafel traditionele en innovatieve gevelelementen getest. De onderzoekers deden zo ervaring op met de testmethode en de ondernemers kregen een eerste indruk van de effectiviteit van hun maatregelen. Eerste resultaten laten zien dat een geveldeel met geperforeerde stenen langer intact blijft, dan een geveldeel met ‘normale’ baksteen.

Tim Dijkmans licht het project toe

Een test van een geveldeel op de triltafel zegt echter niet alles over het effect van zo’n maatregel op gebouwniveau. Om daarover een gefundeerde uitspraak te doen, zijn we afhankelijk van rekenmodellen. Testen van complete gebouwen zijn namelijk erg tijdrovend en ook kostbaar. Er zijn inmiddels rekenmodellen waarmee het effect van aardbevingen op traditionele woningen kan worden bepaald. Maar veel rekenmodellen zijn niet gemaakt voor de Groningse situatie. En ze zijn ook niet gemaakt om situaties door te rekenen waarbij oplossingen zoals bijvoorbeeld geperforeerde bakstenen zijn toegepast in een woning.

Dit onderzoek is de eerste stap naar een beoordeling van versterkende maatregelen. Er zijn sinds de adviezen van deze zomer van de Mijnraad en het besluit van de minister van Economische Zaken voldoende aanwijzingen welke type gebouwen met prioriteit versterkt moeten worden. De benodigde maatregelen moeten op hun effectiviteit worden beoordeeld. Dat kan bij BuildinG met de triltafel. Door maatregelen te testen en de rekenmodellen te verbeteren komt de weg vrij voor een objectieve beoordeling van versterkende maatregelen in de praktijk. Hiermee levert dit onderzoek een belangrijke bijdrage aan de daadwerkelijke versterking van de gebouwen in de regio.

Ontwikkelen van testmethode voor bouwtechnische maatregelen in het Groningse aardbevingsgebied - Tim Dijkmans
Expertise

Structural Dynamics

Structural Dynamics houdt zich bezig met het dynamisch gedrag en faalgedrag van de meest uiteenlopende constructies op land en water, zoals bruggen, schepen en windmolenparken op zee. Lees verder
Nieuws
Contact

Tim Dijkmans MSc

  • Bouw
  • gebouwen
  • BIM
  • renovatie
  • digitalisering

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.