nieuws

Ondermijningslab: hét nieuwe instrument bij aanpak Ondermijning

Wetenschap toegevoegd aan bestrijding Ondermijning • 07 nov 2018

De Taskforce Ondermijning Brabant Zeeland heeft samen met  TNO en met steun van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een Ondermijningslab opgezet. Hiermee wordt de wetenschap met innovatieve oplossingen eerder én dichter op de praktijk van de bestrijding van de ondermijnende misdaad gebracht.

Lees ook het interview in TNO Insights: Hoe een neurowetenschapper de recherche helpt

Lezen

Het Ondermijningslab

Het Ondermijningslab is een samenwerkingsverband tussen TNO en de TaskForce Ondermijning en richt zich de komende jaren volledig op kennis en innovaties die de capaciteiten van professionals op tactisch en uitvoerend niveau gaan versterken. Denk hierbij aan het aanscherpen van competenties, het ontwikkelen van nieuwe methoden en werkwijzen, en ondersteunende instrumentaria en technologie. Inhoudelijk zal daarbij de focus liggen op innovaties voor bijvoorbeeld: gedragsanalyse en -beïnvloeding, het inzetten van nieuwe technische mogelijkheden voor waarnemen, fenomeen-, netwerk & systeemanalyse binnen de ondermijningspraktijk, en oordeelsvorming en besluitvorming in integrale teams.

Nieuw instrument

Caspar Hermans, programmadirecteur Taskforce Brabant-Zeeland: “Wij zijn bijzonder ingenomen met dit nieuwe initiatief dat wij samen met TNO hebben opgezet. Het biedt ons de mogelijkheid om nog beter inzicht te krijgen in de wereld van de ondermijning en effectiever te zijn met de maatregelen die tegen ondermijning nemen.”

Scientists on the Job

Uniek voor Nederland is dat een belangrijk deel van de activiteiten in het Ondermijningslab wordt uitgevoerd door zgn. Scientists on the Job. Krishna Taneja, directeur Nationale Veiligheid bij TNO: “Dit zijn toegepast-wetenschappers die worden ingebed bij de teams die dag in dag uit betrokken zijn bij de bestrijding van ondermijning. Ze opereren daarbij niet alleen als wetenschappelijk adviseur voor die teams, maar krijgen als onderzoeker direct inzicht in de knelpunten en behoeften in de praktijk”. Binnen het Ondermijningslab is substantieel ruimte voor vernieuwend en verdiepend onderzoek naar issues die o.a. vanuit die praktijkervaring naar voren komen.

Niet alleen Zuid-Nederland

Het Ondermijningslab richt zijn activiteiten vooralsnog primair op Zuid-Nederland maar ook de andere regio’s kunnen een beroep doen op de aanwezige expertise. Daarnaast wordt expliciet werk gemaakt van het documenteren en vastleggen van de kennis in concrete methodes en werkwijzen die via de RIECs, opleidingen en/of workshops daarmee ook ter beschikking kan komen van professionals in heel Nederland.

Intensiveren en maximaal renderen

De Minister van Justitie en Veiligheid gaf eerder dit jaar aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit de komende jaren te intensiveren met een brede en multidisciplinair aanpak, vanuit overzicht van het totale fenomeen.  Een combinatie van preventie, toezicht en handhaving, opsporing en vervolging. Daarnaast wordt er behalve in méér mensen, vooral ook geïnvesteerd in kwaliteit, kennis en innovatie ten behoeve van de professionals die iedere dag betrokken zijn bij het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Het Ondermijningslab moet al deze maatregelen maximaal te kunnen laten renderen door ook het handelingsrepertoire van de professionals zelf te versterken.

Roadmap

Nationale Veiligheid: TNO heeft vizier op veiligheid in Nederland

Samen met partners in het veiligheidsdomein staat TNO pal voor de veiligheid in Nederland. Het vizier is daarbij gericht op een aantal thema’s. En nu de ontwikkelingen steeds sneller gaan, is het meer... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.